Katoen Natie neemt Poolse warehouseactiviteiten Nijhof-Wassink over

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Bij de overname hoort het terrein van 25,5 ha, 42 silo’s, 15.000 m² buitenopslagruimte, 5 warehouseloodsen met een totale overdekte oppervlakte van 40.000 m² en de overige (kantoor)gebouwen. Ook de lopende contracten en de medewerkers van het logistieke centrum worden door Katoen Natie, op een nog nader te bepalen tijdstip, overgenomen. Katoen Natie heeft besloten om de verworven faciliteiten onmiddellijk uit te breiden met extra warehouseloodsen met een totale oppervlakte van 16.000 m² en 42 extra silo’s in de zeer nabije toekomst.
 
De warehouseactiviteiten van Nijhof-Wassink groeiden in de afgelopen jaren snel. Bij het onderzoek naar uitbreiding van die faciliteiten kwam Katoen Natie in beeld. Toen Katoen Natie ook nog eens haar ambities in Polen tot uitdrukking bracht, bespraken beide partijen de mogelijkheid van een overname. De overname geldt enkel voor het Logistiek Centrum in Kutno, Polen. Alle transportactiviteiten van Nijhof-Wassink en de vijf Volvo- en Renault Trucksdealerbedrijven in Polen blijven actief onder de Nijhof-Wassink Groep. 

“Het overgenomen bedrijf sluit perfect aan bij de bestaande Katoen Natie-structuur, zowel op het vlak van geografische ligging als van kernactiviteit”, deelt het Antwerpse bedrijf vrijdagmiddag mee. “De integratie van de nieuwe terminal in het bestaande netwerk van Katoen Natie leidt tot meer efficiëntie en schaalvoordelen, wat de dienstverlening aan klanten uit de hele wereld verder zal verbeteren. De overname typeert de strategie van Katoen Natie om haar dienstverlening voor de chemische industrie verder uit te breiden, zowel door te investeren in nieuwe installaties als door overnames (consolidatie).”

Blinde vlek Polen

Met de overname van de magazijnactiviteiten van Nijhof-Wassink in Polen breidt de Business Unit Petrochemicals haar Europese netwerk van importhubs aanzienlijk uit. Het management van Katoen Natie beschouwde Polen als een blinde vlek in het netwerk. Door deze blinde vlek op te vullen, is Polen vanaf nu een extra troef om de petrochemische klanten nog meer te bedienen.
  
Kutno is strategisch gelegen naast de PCC intermodale terminal (capaciteit van 250.000 teu) en vlakbij de kruising van de twee hoofdwegen in Polen die noord-zuid en oost-west verbinden. De Poolse faciliteiten zijn via spoor direct verbonden met de belangrijkste Europese havens van Rotterdam, Hamburg, Gdansk/Gdynia en Antwerpen. 

Michiel Leen