Febetra hekelt ondoordachte verhoging kilometerheffing

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Vlaams minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA) kondigde de tariefverhoging maandag aan. De maatregel zou jaarlijks ongeveer 60 miljoen extra moeten opleveren. In 2018 bedroeg de opbrengst van de heffing bruto 449,4 miljoen euro, waarvan een deel terugvloeit naar Satellic, de uitbater van de heffing.

De tariefverhoging zal gelden voor de zware vrachtwagens (+32 ton), die ruim 88% van de inkomsten vertegenwoordigen. De heffing voor vrachtwagens van 3,5 tot 12 ton (goed voor slechts 4,4% van de inkomsten) zou wel gehalveerd worden. “De logica ontsnapt mij”, zegt Degraef. “Zogezegd worden de zware vrachtwagens geviseerd omdat ze zo de buitenlanders meer willen laten betalen, maar ze treffen ‘en passant’ wel de Belgische trucks even hard. En het is mij een raadsel waarom de lichte vrachtwagens ineens de helft minder moeten betalen”.

“Zero komma nul effect”

“Wij zijn het ermee eens dat het wegwerken van de files een van de grootste uitdagingen van de nieuwe Vlaams regering wordt, maar wij geloven in de verste verte niet dat ze voor het juiste recept opteert. Het is niet meer of niet minder dan een platte belastingverhoging voor de zwaarste categorie vrachtwagens, die in de begrotingstabellen zelfs als ‘mobiliteitssturende maatregel’ wordt voorgesteld. Terwijl iedereen weet dat het effect van de kilometerheffing voor alleen vrachtwagens zero komma nul is. Enkel een uitrol van de kilometerheffing naar alle voertuigen kan een positief effect hebben, maar daar valt in het regeerakkoord spijtig genoeg helemaal niets over te lezen. 0.02 eurocent/km meer betalen om even vaak en even lang in de file te staan, daar zaten de vervoerders echt niet op te wachten”, stelt Degraef.

Niet op de snelwegen?

Hij hekelt de maatregel overigens ook op andere vlakken. “In het intergewestelijk akkoord dat aan de basis ligt van de kilometerheffing staat dat de drie gewesten op de snelwegen dezelfde tarieven moeten hanteren. Nu variëren ze lichtjes omdat de indexeringen niet op hetzelfde moment gebeuren, maar het basistarief is hetzelfde. Vlaanderen mag ze enkel op de gemeentelijke en de gewestelijke wegen wijzigen. De Vlaamse regering zal dus met de Waalse en de Brusselse regeringen de tariefverhoging moeten bespreken”, stelt hij.

Tweesnijdend zwaard

De Vlaamse regering wil ook van de kilometerheffing een retributie maken, net als in Wallonië, en niet meer een belasting. Zoals geweten moet een belasting naar de algemene middelen vloeien, terwijl een retributie ‘geoormerkt’ moet zijn. In Wallonië, bijvoorbeeld, gaan de inkomsten naar Sofico, het openbaar bedrijf dat de wegen en waterwegen beheert en onderhoudt.

“Dat is natuurlijk goed, maar houdt ook een groot nadeel in: de transporteurs zullen bankier spelen vermits zij de btw moeten voorfinancieren. Ze moeten de heffing onmiddellijk betalen, maar kunnen de btw pas recupereren wanneer de klant de factuur betaalt. Vaak is dat twee à drie maand later”.

Philippe Van Dooren