Waals ministerie van Mobiliteit gaat naar Ecolo

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De nieuwe Waalse minister-president is Elio Di Rupo (PS). De regering bestaat uit acht ministers: drie van de PS, drie van de MR en twee van Ecolo. De groenen kozen uiteindelijk voor Philippe Henry als minister van Mobiliteit. Ook Manu Disabato was in de running.

Voor Philippe Henry, momenteel senator, is het een terugkeer naar de Waalse regering. In de regering Delmotte II (2009-2014) was hij al minister van Mobiliteit, Milieu en Ruimtelijke Ordening. Zijn beleid was soms omstreden, niet zozeer op het vlak van mobiliteit maar wel op dat van ruimtelijke ordening.

Dat Ecolo de portefeuille van mobiliteit krijgt, verontrust Febetra niet. Woordvoerster Isabelle De Maegt zegt dat er tijdens zijn vorig mandaat weinig contact was met Philippe Henry en dus ook weinig netelige dossiers. “Overigens hebben wij met Ecolo geen probleem: zo was in het verleden de samenwerking met Ecolo-boegbeeld Isabelle Durant als federaal minister van Transport uitstekend. Dus: wait and see”, zegt ze.

De Maegt hoopt wel dat hij de ‘comité de pilotage’ voor de kilometerheffing zal voortzetten en dat hij de samenwerking met Vlaanderen en Wallonië zal nastreven. “Het is belangrijk dat de regels, bijvoorbeeld rond ADR en uitzonderlijk vervoer, in alle drie de gewesten identiek of  quasi identiek zijn.”

‘Gekende duivel’

Ook Michael Reul van UPTR reageert gelaten. “Beter een duivel die je kent dan een engel die je niet kent. Alle gekheid op een stokje: tijdens zijn vorig mandaat hadden wij geen noemenswaardige akkefietjes met hem. Hij concentreerde zich toen vooral op het personenvervoer en niet het goederenvervoer”, zegt hij.

“Voor ons telt niet de persoon, maar de regeringsverklaring. Daarin staat niets dat ons tegen de borst stuit, tenzij dat er geen nieuwe wegen gebouwd worden. Dat betreuren wij. Dus ook voor ons is het: wait and see”, zegt Reul nog.

Philippe Van Dooren