Transportfederaties niet gelukkig met opbod chauffeursverloning

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

De firma Xwift heeft dringend nood aan bijkomende chauffeurs en wil ook de goede bestaande chauffeurs aan zich binden. Hiervoor worden tekenpremies, firmawagens en bonussen aangeboden. Flows wilde weten hoe de transportfederaties die initiatieven evalueren.

Febetra

Isabelle Demaegt van Febetra denkt niet dat op deze manier een oplossing zal worden geboden voor het nijpende chauffeurstekort. “Wij willen deze zaak liever aanpakken op sectoraal niveau en met een serieuze inspanning van de kant van de overheid. Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek heeft al een heel aantal acties op poten gezet om toekomstige chauffeurs naar onze sector te trekken. Daarbij is ook de zijdelingse instroom erg belangrijk. Hiermee wordt bedoeld dat nieuwe kandidaten uit een ander beroep, dat ze niet meer willen uitoefenen, aangezet worden om chauffeur te worden”, zegt Demaegt. Febetra is van oordeel dat vooral de financiële drempel moet worden weggenomen. Daarbij gaat het dan over de hoge kosten om een rijbewijs C of CE te behalen. “Een initiatief zoals FastTrack in Limburg is een mooi voorbeeld. Hierbij krijgt de kandidaat-chauffeur de garantie op indienstneming door een specifieke transportonderneming en kan het rijbewijs worden behaald met een opleiding, waarvan de kosten door het fonds wordt gedragen”, zegt Demaegt. Verder wijst Febetra erop dat de overheid moet zorgen voor een verminderde loonkost. Want de lasten op arbeid en zeker ook op chauffeurslonen zijn in België het hoogste van heel Europa, zoniet van de wereld.

TLV

Bij TLV bevestigt Goele Vandenberghe dat het chauffeurstekort de grootste zorg is voor de sector. Ze begrijpt ook dat bedrijven willen groeien en dat dit niet mogelijk is als de vrachtwagens stil blijven staan. “We betreuren wel dat sommige bedrijven dit soort grove middelen inzetten of er zich toe verplicht voelen. Vroeger kropen chauffeurs achter het stuur met een roeping. Maar op deze manier wordt hun opportunisme aangesproken”, zegt ze. We zoeken de oplossing eerder in een grootschalige imagocampagne om zo nieuwelingen aan te trekken die een job op langere termijn in een goede werkomgeving zoeken.

Bij UPTR konden we geen reactie krijgen.

Sven Josten