Tot vier uur wachttijd aan sluizen Albertkanaal door laagwater Maas

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De gemiddelde afvoer van de Maas bedraagt normaal 250 m³ per seconde. Momenteel is dat nog 35 m³ per seconde. Het Albertkanaal en de Kempense kanalen worden gevoed met Maaswater, net zoals het Julianakanaal en enkele andere kanalen in Zuid-Nederland. Het water wordt eveneens gebruikt voor drinkwaterproductie, energiewinning, en als proceswater voor de industrie, voor landbouwirrigatie en de bevloeiing van natuurgebieden.

Maatregelen

Om de negatieve impact van de aanhoudende droogte op de bevaarbaarheid van de waterwegen te beperken, nemen de Vlaamse Waterweg en het Nederlandse Rijkswaterstaat samen preventieve maatregelen.  

In Vlaanderen worden binnenschepen gegroepeerd geschut, wat tot maximale wachttijden van vier uur kan leiden. Een deel van het water dat wegvloeit bij het schutten, wordt teruggepompt en watercaptatie ten behoeve van landbouwirrigatie en natuur wordt beperkt. Op de Kempense kanalen gelden diepgangbeperkingen maar op het Albertkanaal kan er volgens de Vlaamse Waterweg nog normaal gevaren worden. Er wordt ook opgeroepen om zuinig om te springen met water.

Op de sluizen van het Albertkanaal in Wijnegem, Diepenbeek en Genk werden extra mobiele pompen geplaatst om grote hoeveelheden water terug te pompen van het afwaartse kanaalpand naar het opwaartse.

Weinig neerslag verwacht

Ook de komende twee weken wordt weinig neerslag verwacht, waardoor de situatie niet snel zal verbeteren. De waterwegbeheerders houden de situatie nauwgezet in het oog om te kunnen anticiperen en bijkomende maatregelen zoveel mogelijk te vermijden.

Koen Heinen