Studie naar tweede spoor tussen Balen en Neerpelt voor IJzeren Rijn

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De plannen voor een dubbelspoor tussen Balen-Werkplaats en Neerpelt dateren al van 2009 en zouden oorspronkelijk tegen 2016 gerealiseerd worden. Het gaat om een deel van het historische tracé van de IJzeren Rijn via spoorlijn 19 (zie kaart) en de alternatieve Rhein-Ruhr-Rail Connection (3RX) die in Nederland via Roermond en Venlo zou lopen om de heractivering van de spoorverbinding tussen de Noordzeehavens en het Duitse Ruhrgebied mogelijk te maken.

Connecting Europe Facility

Via het Europese fonds voor financiering van onder meer transportinfrastructuur, de Connecting Europe Facility (CEF), heeft spoornetbeheerder Infrabel een aanvraag ingediend voor subsidiëring van een studie naar een tweede spoor tussen Balen-Werkplaats en Neerpelt, een traject van 13,3 kilometer. De totale kost van de studie bedraagt 3,6 miljoen euro en Europa heeft voor de helft van dat bedrag steun toegezegd. Het gaat om een gedetailleerde technische studie inclusief de voorbereiding voor de aanvraag van een bouwvergunning. Eens de studie klaar is kan in een volgende fase de bouw van het tweede spoor en de elektrificatie van beide sporen gerealiseerd worden.

Voor de goedkeuring van het dossier heeft de CEF zich voornamelijk gebaseerd op het feit dat de studie beslissend zal zijn voor de bouwfase van een onderdeel van het grensoverschrijdend spoornetwerk en de bijdrage aan de socio-economische voordelen op lange termijn.

De elektrificatie van de lijn Mol-Neerpelt-Hamont tegen 2020 was al eerder beslist. Ook hier neemt Europa een deel van de investering van 46 miljoen euro voor zijn rekening.

Koen Heinen