Multimodaal platform voor bouwlogistiek aan Asiadok in gebruik genomen

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De drie initiatiefnemers richtten hiervoor de tijdelijke vereniging Antwerpen Multimodale Bouwlogistiek (AMB) op. Blue Line Logistics en Jos Janssens en Zonen werden geselecteerd voor het project na een marktoproep van de Stad Antwerpen in september vorig jaar. De Rycke Gebroeders kwam er pas later bij. “AMB bestaat uit een logistieker en twee bouwhandelaren. Het gaat om een proefproject in het kader van Stadshaven. We hebben een concessie voor een jaar die verlengbaar is. We zijn ervan overtuigd dat er iets definitiefs nodig is in de omgeving”, zegt Antoon Van Coillie (foto vierde van links) van Blue Line Logistics bij de officiële start van het project.

Het overslagplatform bestaat uit een kade van 80 meter voor het laden en lossen van schepen. De totale bruikbare oppervlakte bedraagt 4.000 m². Blue Line Logistics zorgt voor de aanvoer van de bouwmaterialen met zijn ‘Zulu’s’. De Rycke en Janssens en Zonen staan in voor de opslag van de bouwmaterialen op de site en het vervoer over de weg naar de klanten in de stad.

Geen subsidie

Van Coillie was al enkele jaren aan zo’n project aan het werken en had hierover al eerder gesprekken met de stad. Het overslagplatform zou oorspronkelijk al eind vorig jaar opstarten, maar om het terrein aan te passen was een bouwvergunning nodig en daardoor liep het project vertraging op. “We konden rekenen op de goede medewerking van de Stad, AG Vespa en de Stadshavendienst. We doen dit zonder enige vorm van subsidie. We stonden zelf in voor de verharding en de omheining van de site”, benadrukt Van Coillie.

De Rycke en Janssens

Zowel De Rycke als Janssens zien in het project een toegevoegde waarde voor de dienstverlening aan de eigen klanten in de stad. “Wij zijn gevestigd in Kallo in het Waasland en via dit platform kunnen wij onze klanten in Antwerpen efficiënter beleveren. We hoeven dan niet meer met vrachtwagens door de Kennedytunnel. We gaan aan onze klanten voorstellen om nog enkele dagen per week te leveren hier op de site en van daaruit naar de eindbestemming in de stad”, zegt Jo De Rycke (foto uiterst links).

Bij Janssens en Zonen een gelijkaardig verhaal. “Wij zijn gevestigd in Brecht en vermijden daardoor het drukke verkeer op de toegangswegen naar Antwerpen. Zo kunnen we onze klanten sneller en correcter van dienst zijn”, zegt Jens Janssens (tweede van links).

Beide bedrijven benadrukken dat het project ook openstaat voor collega-bouwhandelaars. Die kunnen hun bouwmaterialen op de site komen oppikken.

Evaluatie

Het project heeft een looptijd van een jaar. De projectpartners moeten rapporteren aan de stad. Op  basis van die rapportering zal uitgemaakt worden of het haalbaar is of niet. “We zullen het project evalueren en aan de hand daarvan beslissen of het terug wordt overgedragen aan de stad”, zegt Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) (derde van links). Hij wijst erop dat de stad bij een aantal grote bouwprojecten in het verleden al verplichtte om via de waterweg bouwmaterialen aan te voeren als dat mogelijk was. “We hebben dat gedaan voor de aanleg van de Noorderlijn, de heraanleg van de kaaien en doen dat ook voor Oosterweel. We willen dat via dit project nu verderzetten voor kleinere stromen”, besluit Kennis.

AMB zou volgens berekeningen een veertigtal vrachtwagenbewegingen per week uitsparen in de stad.

Koen Heinen