H.Essers mag uitbreiden op Hörmannsite (en bos kappen)

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

In maart besloot de Raad van State dat het fameuze ‘Essersbos’ van 9 ha niet gekapt mocht worden voor de uitbreiding van het logistiek complex voor de farmasector. De Limburgse groep ging dan over tot een ‘plan B’, een inbreiding. Op de hoofdsite aan de Transportlaan zou plaats vrijgemaakt worden door de bestaande crossdock af te breken en te vervangen door logistieke gebouwen. Er wordt plaats gecreëerd door een nieuw hoofdkantoor op een andere plek op de site te bouwen en door parkeerplaatsen te vervangen door een parkeertoren naast dat gebouw. Het Europese crossdock zou dan in 2020 verhuizen van de Transportlaan naar de voormalige Hörmannsite langs de Woudstraat, op korte afstand daarvan.

“Deze verschuivingen passen in het nieuwe masterplan van H.Essers, dat een eigen beveiligde spoorterminal nabij het hoofdkantoor omhelst – H.Essers Railport Genk – en een verdere uitbreiding van H.Essers Dry Port Genk op de voormalige Fordsite”, zegt manager Corporate Affairs Bob Van Steenweghen.

Industriegebied

Voor de Hörmannsite werd een vergunningsaanvraag ingediend. Het grote verschil met het Essersbos is dat het een industriegebied was, waarvan een deel bedrijfsklaar is en een ander deel niet. Dat laatste is 9 ha bos, dat gekapt moet worden. De stad Genk wees de omgevingsvergunning af, weliswaar gekoppeld aan strenge voorwaarden. “Zo moet er een groenbuffer aangelegd worden met specifieke boom- en plantensoorten. Er moet eveneens een compensatie komen door een nieuw natuurgebied aan te leggen”, voegt hij toe. Dat is 12 ha groot en gelegen in Oudsbergen.

Bezwaren

De verleende omgevingsvergunning moet nu aangeplakt worden door middel van een gele affiche op de locatie van het project. Binnen de 35 dagen moeten eventuele bezwaren ingediend worden. Volgens milieuorganisatie BOS+ is het bos aan de Woudstraat waardevol, ondanks het feit dat het zich op industriegrond bevindt. Het is niet duidelijk of ze bezwaar zal indienen.

Volgens Van Steenweghen verwacht H.Essers minder problemen dan voor het andere bos. “Dit gebied is ingeschreven als industriegebied en de voorwaarden gekoppeld aan de vergunning zijn zeer strikt. Wij zullen ons volledig schikken naar de voorwaarden”, zegt hij.

Philippe Van Dooren