DB Cargo maakt de laatste vijf jaar 1,18 miljard euro verlies

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Toen de resultaten van 2018 werden aangekondigd, zei de voorziter van de raad van bestuur, Dr. Richard Lutz, dat er geen betere spoorweg kan worden geboden aan ‘nultarief’. Deze uitspraak ging over de DB in zijn geheel, dus ook het personenvervoer. Onze collega’s van Nieuwsblad Transport hielden de jaarrekeningen van de laatste vijf jaar van DB Cargo tegen het licht. Daaruit blijkt dat het bedrijf de laatste vijf jaar 1,18 miljard euro cash heeft verbrand. Het vervoer van auto’s veroorzaakte het gros van dit verlies en sloeg een gat van 843 miljoen euro.

Recordverlies vermeden door subsidies

In 2018 werd een recordverlies van meer dan 400 miljoen euro vermeden door een subsidie ‘infrastructuur’ van 73 miljoen euro. Daardoor bleef het verlies steken op 341 miljoen euro. De aanhoudende verliezen geven natuurlijk ook aanleiding tot heel wat kritiek. Zo wordt er gezegd dat DB Netze, de infrastructuurbeheerder in Duitsland – die even goed een onderdeel is van de DB – concurrenten van DB Cargo veel minder goede tarieven en rijpaden geeft. Dit zou dan de Duitse havens bevoordelen. Voor de trafieken van en naar Tsjechië, Slovakije, Oostenrijk en Hongarije moet men door Duitsland om Antwerpen of Rotterdam te bereiken en is een concurrerende spoorvervoerder dus afhaneklijk van DB Netze.

Grote verliezen door autovervoer

Over het autovervoer blijken er verschillende opinies te bestaan binnen DB Cargo. Er zijn voorstanders om deze verlieslatende activiteit voort te zetten met ondersteuning van bijkomende subsidies. Anderen vinden dat de activiteit moet worden stopgezet of dat de tarieven aanzienlijk moeten worden opgetrokken. De vraag stelt zich of de volgende EU-commissaris voor concurrentie (de huidige is Margrethe Vestager) wel of niet zal aandringen op minder subsidies. Het spoorvervoer geniet enerzijds wel van een hoge goodwillfactor wegens het goede milieu-imago van deze transportmodus. Maar anderzijds kunnen de hoge verliezen op transport van auto’s als een verdoken subsidie aan de Duitse automobielsector worden gekwalificeerd.

Sven Josten