Cartec Company failliet maar onderzoek sociale dumping gaat verder

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Het transportbedrijf Cartec Company, eigendom van een Sloveen, werd eind augustus failliet verklaard. Er was sprake van 2 miljoen euro fraude en sociale dumping bij de terwerkstelling van Oosteuropese chauffeurs. Maar het opsporingsonderzoek over fraude met sociale zekerheidsbijdragen en sociale dumping gaat onverminderd verder. Substituut-arbeidsauditeur Michèle Deconynck meldt dat er een deel vrachtwagens teruggegeven werd aan de leasingmaatschappij maar dat de eigen trucks definitief verbeurd werden verklaard. Ze bevestigde ons ook dat in dit soort dossiers de samenwerking met het gerecht in andere landen goed werkt, al gaat het in het ene land sneller dan in het andere. Uiteindelijk zal het dossier behandeld worden voor de correctionele rechtbank.

BTB/ABVV

Frank Moreels, voorzitter van het federaal secretariaat van de BTB (Belgische Transportarbeidersbond) die nu ook voorzitter is van de ETF (Europese Transportarbeiders Federatie) zei ons dat hij verheugd is dat deze zaken zo grondig worden aangepakt. Volgens hem zorgt het ook voor een afschrikkingseffect. Hierbij verwijst hij naar de zaak Jost Group en naar een zaak over Gilbert De Clercq, die nog loopt. In veel gevallen geven de buitenlandse chauffeurs een mandaat aan BTB om hen te vertegenwoordigen en om te proberen hun rechten alsnog te doen gelden. “Jammer genoeg eindigt dit dan in veel gevallen in een faillissement, waarmee de fraudeurs aan de financiële gevolgen van zo’n zaak trachten te ontkomen. Sommigen beginnen dan gewoon opnieuw en zetten weer een andere constructie op om via stromannen weer verder te doen”, zegt Moreels.

Internationale samenwerking

Ook Moreels stelt dat de internationale samenwerking – in zijn geval tussen vakbonden – toch vrij goed werkt. “Zo lang het goed gaat zijn Oost-Europese chauffeurs zelfs niet altijd direct vragende partij. Het loon dat ze ontvangen is meestal een heel stuk hoger dan de standaard in hun eigen land. Maar anderzijds wel een flink pak lager dan Belgische lonen. Als een transportbedrijf mensen hier laat werken, dienen ze exact dezelfde voorwaarden te krijgen”, stelt Moreels. “Als er een arbeidsongeval gebeurt en de arbeidsongevallenverzekering is niet in orde, dan zitten ze in de puree. We zijn als vakbond tevreden dat het gerecht serieus werk maakt van deze gevallen van sociale dumping en ontduiking van sociale verplichtingen door transporteurs. Op die manier beginnen veel transportbedrijven te twijfelen of het allemaal de moeite wel waard is om zich aan vervolging bloot te stellen en komt er op den duur wel verbetering.”

Sven Josten