Ahlers simuleert gevolgen Oosterweelwerken met ‘toolbox’ vol data

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Via zijn innovatie-afdeling Ahlers Supply Network & Innovation (ASNIA) gaat Ahlers op zoek naar antwoorden op de Oosterweelvragen van zijn klanten. Door een analyse van historische data werkt het scenario’s uit die de impact van de werken becijferen en alternatieven voorstellen. “Onze klanten maken zich zorgen over de gevolgen van Oosterweel”, zegt Sven Verstrepen, head of Supply Network Innovation & Analytics bij Ahlers. “Ze vragen zich af hoe de werken hun mobiliteit en servicelevel zullen beïnvloeden.”

Flou artistique

Een antwoord vinden op die vragen is niet eenvoudig. “Er is lange tijd veel flou artistique geweest rond Oosterweel”, zegt Verstrepen. “Impactstudies en MER-plannen (milieueffectrapport, red.) waren lang moeilijk te vinden. Daarom gooiden wij het over een andere boeg: konden we via data-analyse geen inzicht krijgen in de te verwachten gevolgen van de Oosterweelwerken? De nood is hoog, zeker als je bedenkt dat er over enkele jaren ook nog eens werken gaan beginnen op de Noordzijde van de Brusselse Ring.”

Het ASNIA-team ging aan de slag met historische data over de transportbewegingen van bedrijven die al langere tijd klant zijn bij Ahlers. “Er is wel wat beschikbaar: zo biedt Google veel inzicht in file-en wachttijden. Op basis van de bestaande studies proberen we de impact van Oosterweel te voorspellen. Tegelijkertijd kan deze toepasssing ook gebruikt worden om andere oplossingen naar voren te schuiven: een modal split richting spoor of binnenvaart, of het wegtrekken van ‘inventaris’ uit de filegevoelige gebieden, eventueel gecombineerd met andere openingsuren of nachtarbeid.”

Toolbox

Verstrepen noemt het systeem geen tool, maar een ‘toolbox’, een set van verschillende hulpmiddelen om de klant tegemoet te komen. Een concrete case, die Ahlers ook voorstelt op het mobiliteitsevent van Voka op 19 september, is die van Arteco. Het bedrijf, dat onder andere industriële koelvloeistoffen produceert, is al een kwarteeuw klant bij Ahlers. Hun Oosterweelverzuchtingen waren een aanleiding om het systeem te ontwikkelen. “In de zomer van 2018 ontvingen we de eerste Oosterweel-noodsignalen”, zegt Verstrepen. “Arteco merkte in december op dat de mobiliteitsperikelen op hun servicelevel begonnen te wegen, vooral dan de files richting de fabriek in Schoten. Omdat Oosterweel die perikelen nog kan verergeren, wilden ze alternatieve scenario’s bij de hand hebben. Daar hebben wij voor gezorgd.”

Ahlers hoopt de toolbox ook aan andere klanten ter beschikking te stellen en eventueel uit te breiden met realtime-toepassingen. 

Michiel Leen