Violeta Bulc verdwijnt uit Europese Commissie

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De deadline voor de lidstaten om hun kandidaten voor te stellen voor de Europese Commissie was gisteren 26 augustus. Slovenië heeft beslist om Violeta Bulc, een liberale, niet voor te dragen, maar Janez Lenarčič, vandaag de ambassadeur van dat land bij de EU. Hij heeft een carrière van diplomaat achter zich en heeft geen politieke kleur.

Bulc keert dus niet terug naar het Berlaymont. Wij vroegen om enkele reacties. Zij zijn niet echt positief, maar ook niet uitgesproken negatief. “Als men haar iets kan verwijten, is dat ze de Mobiliteitspakketten te laat heeft voorgesteld. Dat deed ze eind mei 2016. Zij is te laat in gang geschoten. Had zij het een jaar eerder gedaan, dan had het dossier tijdig door de verschillende Europese instellingen geloodst kunnen worden. Vandaag moeten we vaststellen dat het overgeheveld is naar deze legislatuur en er nog geen akkoord is. De ‘triloog’ begint vermoedelijk in november. Er heerst vandaag dus nog heel veel onduidelijkheid”, zegt Lode Verkinderen van TLV.

Hij verwacht niet dat het nieuwe Parlement beslist om het dossier van nul te herbeginnen en aan de Commissie vraagt om een nieuw voorstel te formuleren. “De ‘sense of urgency’ is aanwezig”, zegt hij.

“Ik moet het haar nageven: de complexiteit van het Mobiliteitspakket is niet aan haar te verwijten. Maar ze heeft de enorme tegenstellingen tussen Oost en West te laat gedetecteerd”, voegt hij toe. En de kritiek dat Bulc de drie Mobiliteitspakketten aan elkaar verbond, waardoor ze een kluwen werden, deelt hij niet. “Eigenlijk is alles aan alles gekoppeld.”

Tegenstellingen onderschat

Philippe Degraef van Febetra treedt hem bij. “De drie pakketten moesten als één pakket behandeld worden. Men kan bijvoorbeeld de cabotage niet los van de detachering zien. ‘Saucissoneren’ had de behandeling van de dossiers niet vergemakkelijkt, integendeel”, zegt hij.

“Als men haar een zaak mag verwijten, is dat zij niet snel genoeg inzag dat in deze vervoerdossiers, de oude en de nieuwe lidstaten regelrecht tegenover elkaar staan. Zij heeft die splitsing in twee blokken aanvankelijk zwaar onderschat”.

Trage start

Volgens een insider was de trage start van Violeta Bulc deels te wijten aan de desorganisatie van haar kabinet, zeker in de beginperiode. “De werking ervan was niet transparant, waardoor wrevel ontstond. Veel van haar naaste medewerkers zijn daar weggerend”, klinkt het.

“In het begin had ze tevens meer aandacht voor de lidstaten uit de Balkan. Wat begrijpelijk is, omdat ze Sloveense is. Pas na verloop van tijd streefde ze meer evenwicht na, maar eigenlijk was dat te laat”, zegt die insider nog.

Philippe Van Dooren