Primeur: binnenvaartcoöperatie NPRC plant eerste waterstofschip

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Onlangs kondigde de Belgische rederij CMB aan dat ze tegen 2021 twee schepen met een waterstofmotor gaat bouwen: een ferry en een zogenaamde ‘crew transport vessel’. “Voor een binnenschip op waterstof zijn er tot nu toe nog geen plannen. Dit wordt het eerste”, zegt Kees de Vries, die bij NPRC verantwoordelijk is voor innovatie. De binnenvaartcoöperatie is ook actief in Antwerpen.

Waterstof als bijproduct

“Een van onze leden heeft al een schip, de ‘Antonie’ (foto), maar gaat een nieuw bouwen dat op waterstof zal varen. Het zal ingezet worden tussen Delfzijl en Rotterdam voor het vervoer van zout voor Nouryon, het vroegere Akzo Nobel. Dit bedrijf produceert waterstof als bijproduct. We hebben dan ook de vraag gesteld of dit kon gebruikt worden voor het transport. We hebben de techniek bestudeerd. We gaan zoveel mogelijk uit van bestaande technologie, alleen is die nog niet toegepast op een commercieel vrachtschip”, benadrukt de Vries.

Brandstofcel

In tegenstelling tot de schepen van CMB, die met een waterstofmotor uitgerust worden, krijgt het binnenschip een brandstofcel op waterstof in plaats van een dieselmotor. Die brandstofcel zal elektromotoren aandrijven.

“De techniek is veilig maar kostbaar. Een brandstofcel is duurder dan een dieselmotor en de prijs van waterstof ligt ook hoger dan die van diesel. Er zijn dus nog een aantal drempels te overwinnen. We willen volgend jaar met de bouw van het schip starten om in 2021 te varen”, zegt de Vries.

Waterstofalliantie Binnenvaart

Samen met Nouryon, de binnenvaartondernemer, de partijen die het schip operationeel houden en de leverancier van de brandstof vormt NPRC de ‘Waterstofalliantie Binnenvaart’. “Met dit initiatief willen we als een gezamenlijk uithangbord opereren. De alliantie kan uitgebreid worden met andere projecten en deelnemers”, besluit de Vries.

Koen Heinen