Overname Kusters Transport door Transportgroep Meers

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Het gaat snel bij Transportgroep Meers. In 2017 meldde Flows nog dat extra terreinen werden gekocht in het Europark in Lanaken. Daarmee beschikten Meers al over 5,7 hectaren. Met de terreinen van Kusters Transport erbij wordt dat een oppervlakte van 7,5 hectaren. Maar de overname gaat verder dan alleen de terreinen. Het management van Kusters Transport, de broers Patrick en Ivo Kusters, blijven minstens voor drie jaar aan boord om de continuïteit te waarborgen. De laatste jaren heeft Transportgroep Meers heel wat geïnvesteerd. In 2018 werd de firma Moors-Thijs overgenomen. Ook met hen werd overeengekomen dat de zaakvoerder Jef Moors actief zou blijven in het bedrijf.

Kuster Transport

Kusters Transport werd opgericht in 1963 en was aanvankelijk op bulkgoederen gericht (grind en zand). Maar het bedrijf sprong in de jaren zeventig direct op de kar van het zich fel ontwikkelende containervervoer. Momenteel werken ze met vijf eigen trekkers en een veertigtal vaste charters.

Bulk corebusiness

Bulk is de corebusiness voor Transportgroep Meers. Er werd ook geïnvesteerd in een nieuwe hal: het bedrijf investeerde vorig jaar en dit jaar samen 4 miljoen, de nieuwe overname niet meegerekend. Ook werden er een 25-tal extra aanwervingen gedaan. Naast het bulkvervoer zelf biedt het bedrijf ook bijkomende dienstverlening aan bulkklanten, zoals opslag en opzakken.

Buitenland

Meers Transportgroep is aanwezig in Nederlands Limburg en in het Groothertogdom Luxemburg met filialen en heeft haar hoofdzetel in Lanaken. Voor een bedrijf dat vooral gericht is op de Benelux, Frankrijk en Duitsland zijn dat interessante locaties. Het bedrijf stelt bij monde van CEO Xavier Meers dat ze heel erg inzetten op kwaliteit en service om zo hun klanten te ‘ontzorgen’.

Sven Josten