Onderzoek sociale fraude: pak trekkers in beslag genomen in Zeebrugge

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Tijdens een razzia door de Federale Gerechtelijke Politie in samenwerking met de inspectie sociale wetten en de dienst welzijn op het werk, werden op 28 juli twintig trekkers in beslag genomen in Zeebrugge.

Onderzoek sociale fraude

Roemeense en Slovaakse chauffeurs zouden betrokken zijn, die reden voor de Belgische firma’s DL Trans – Auto Luc en voor een Roemeens bedrijf. West-Vlaanderen is op het gebied van bestrijding van sociale fraude in het wegvervoer een voorloper. Het onderzoek loopt nu bij het arbeidsauditoraat Brugge en daarna zal ofwel een minnelijke schikking worden voorgesteld ofwel een proces worden aangespannen.

Minnelijke schikking

In geval van een minnelijke schikking wordt er een herberekening van de lonen opgelegd volgens Belgische normen, moeten de achterstallige RSZ-bijdragen en belastingen betaald worden en wordt een boete opgelegd door het gerecht. Tenslotte wordt het betrokken bedrijf verplicht om de activiteiten in het buitenland stop te zetten.

Inbeslagname

In afwachting van het onderzoek werden alle betrokken trekkers aan de ketting gelegd. Als op het einde van het onderzoek zou blijken dat de betrokken bedrijven niet in staat zijn om de minnelijke schikking te voldoen, kunnen de trekkers ten gelde gemaakt worden. Dit soort razzia’s wordt bijna altijd op een zondag gedaan als de chauffeurs rusten. In dit geval werden ze dus gecontroleerd in de haven van Zeebrugge.

Meer controle

De politie, het gerecht en de andere betrokken diensten hebben de laatste tijd de inspanningen opgedreven om dit soort sociale fraude op te sporen en aan te pakken. Vorig jaar kwam een van Belgiës grootste transportbedrijven Jost Group in het vizier en zat de zaakvoerder geruime tijd in de gevangenis.

Sven Josten