Goederen- én personenvervoer nodig voor spoor Gent-Terneuzen (update)

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

(Update 18.30 uur)

Dat zegt Bruno Reniers, die begin juni is aangesteld als projectcoördinator voor het project ‘Trein Gent – Terneuzen’ (TGT), dat het luik personenvervoer dekt. Voor Rail Ghent Terneuzen (RGT) waren al twee coördinatoren aangesteld, Menne Olman en Ralph Kohlmann. TGT wordt gesubsidieerd door Vlaanderen (80%), Stad Gent (10%) en Oost-Vlaanderen (10%).

RGT kadert in een Europees project met steun van de Connecting Europe Facility (CEF) en is bedoeld om de grensoverschrijdende kanaalzone qua goederenlogistiek per spoor beter te linken aan de North Sea – Mediterranean Corridor. Volgens Reniers focust het op drie afgebakende infrastructurele ingrepen, namelijk de missing link Zelzate – Axelse Vlakte, de Noordoostbocht Sluiskilbrug en de noordelijke ontsluiting bundel Zandeken.

Bottlenecks

Volgens Johan Bresseleers, woordvoerder van haven Gent, is er momenteel geen rechtstreekse spoorverbinding tussen Gent en Terneuzen. “Als je op de kaart kijkt, is dat nochtans vrij logisch. Nu moeten treinen eerst naar de andere oever. De Sluiskilbrug is een bottleneck. Ze moet teveel open staan om schepen te laten passeren, waar het spoorverkeer niet vlot verloopt. De vraag voor een nieuwe spoorlijn ligt nu op tafel. Die zou kunnen aantakken aan het bedrijventerrein Axelse Vlakte, dat volop in ontwikkeling is. In eerste instantie is de spoorlijn bedoeld voor goederenvervoer”, zegt Bresseleers. Om ook de mogelijkheid voor personenvervoer op de verbinding Gent – Terneuzen te onderzoeken, is Bruno Reniers aangetrokken.

TGT

“Het project TGT is een strategisch project in het kader van de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en gaat ruimer dan RGT. TGT legt de focus op personenvervoer en houdt hierbij rekening met goederenvervoer. Het project gaat ook ruimer dan louter de afbakening van het zeehavengebied en heeft ook aandacht voor bijvoorbeeld de aantakking van een noord-zuid spoorsysteem op een eventuele oost-west havenlijn tussen Zeebrugge en Antwerpen, en de impact op Zelzate. Ook een derde en vierde spoor tussen Gent-Dampoort en Ledeberg zijn te onderzoeken om de stijgende flows vanuit de haven en de vraag naar meer personenvervoer per trein te kunnen blijven verwerken.TGT is net uit de startblokken geschoten en zal pas na het zomerreces op kruissnelheid komen. Om ooit personenvervoer per trein te organiseren tussen Gent en Terneuzen, is het doortrekken van Lijn 204 uiteraard noodzakelijk. In dat opzicht zijn goederen en personen elkaars partners. De missing link tussen Zelzate en de Axelse Vlakte voor het goederenvervoer heeft een stevige kostprijs. Samen met het personenvervoerverhaal kan een versnelling hoger geschakeld worden”, besluit Reniers.

Koen Heinen