Euroports: “Hoofdkwartier in november naar Antwerpen”

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

CEO Charles Menkhorst staat intussen al acht jaar aan het hoofd bij Euroports. Hij schetst wat er verandert nu het aandeelhouderschap van de groep recent wijzigde: “Er is een belangrijke verschuiving in het aandeelhouderschap, maar de grote transformatie van het bedrijf heeft zich in de voorgaande jaren voltrokken: van een portfolio aan standalone-bedrijven met eigen systemen en branding, opereren we nu meer als groep, onder een krachtige merknaam. De enige uitzondering is de forwardingorganisatie MPL (Manuport Logistics), die onder eigen naam blijft opereren. We zijn een krachtige internationale speler geworden met focus op Europa en Azië wat betreft de terminals. De forwardingactiviteit is in de afgelopen tien jaar wereldwijd fors uitgebreid.”

Nieuwe hoofdzetel in Antwerpen 

Opvallendste wijziging: nog dit jaar, in november, verhuist het hoofdkantoor van de groep van Hoofddorp naar Antwerpen. “We willen in de eerste plaats het hoofdkantoor dichter bij de business brengen. In Antwerpen hebben we veel activiteiten, in Nederland nog niet, al is de interesse er wel. Het hoofdkantoor voor Benelux en Frankrijk was reeds gevestigd in Antwerpen, net als dat van onze forwardingorganisatie. Door die nu fysiek in Antwerpen te concentreren, kan er efficiënter worden gewerkt”, klinkt het.  

België en Vlaanderen aan boord

Monaco Resources Group heeft sinds kort de nipte meerderheid van de aandelen in handen: 53%. De groep heeft vooral expertise in Afrika en Azië. PMV en FPIM hebben samen zo’n 47%. “De nieuwe aandeelhouders steunen de uitgezette strategie volledig en ze gaan de groei helpen accelereren. De Monegaskische aandeelhouders zijn wereldwijde commodity traders, die een groot deel van hun goederen nu via de Europortsterminals kunnen laten lopen. De Belgische partijen waken over het strategische belang van de Belgische infrastructuur voor de welvaart, maar willen door hun deelname ook Belgische bedrijven helpen hun goederen internationaal af te zetten. We zijn zeer actief in de Antwerpse haven, maar ook in Gent en enkele Waalse binnenhavens. Dat maakt ons een goede partij voor de overheidsaandeelhouders”, weet Menkhorst.

Ook de Vlaamse participatiemaatschappij PMV is geen onbekende. “In Gent werkten we al samen met PMV in het kader van een nieuwe all weather terminal bij de ArcelorMittal fabriek. Op dit moment lopen er twee grote investeringsprojecten in België, beide in Antwerpen: op rechteroever komen er nieuwe warehouses voor onze dedicated fertilizer & mineral-activiteiten. Op linkeroever komt er een groot dedicated warehouse voor Zimmerstaal. Alles bij elkaar is er in Antwerpen de afgelopen 3 jaar ruim 70 miljoen euro in infrastructuur geïnvesteerd.”

Dichter bij de business

De verhuizing van het hoofdkantoor komt niet op vraag van de Belgische en Vlaamse aandeelhouders. “Ze zijn ongetwijfeld blij met die beslissing, maar vooral de praktische aspecten gaven de doorslag: dichter bij de business zitten en beter samenwerken”, zegt Menkhorst.

Prioriteiten voor de volgende tien jaar? “Ten eerste moeten de forse investeringen van de afgelopen jaren zich vertalen in winstgevende groei met een gezonde positieve cashflow. Dat is belangrijk om het bedrijf verder te laten groeien. Een logische manier om het bedrijf te laten groeien, is door de volumes die door onze aandeelhouders beheerst worden, door de Europortsterminals te laten lopen en door gebruik te maken van de MPL expertise. Hierbij zijn een aantal strategische projecten geïdentificeerd.”

“Ten tweede moeten we ons wereldwijd ‘business transformation-project’ afronden”, gaat Menkhorst verder. “Dat is een groot, complex en belangrijk project dat de manier waarop we werken en met klanten en andere belanghebbende partijen samenwerken, verbetert. Onze IT-infrastructuur en onze software spelen hier een cruciale rol in. Zo hebben we de afgelopen jaren afscheid genomen van de tientallen datacenters in ons bedrijf en bijna alles in de cloud geplaatst. Daarnaast hebben we duidelijk gekozen met welke IT-systemen en software we willen werken. We zijn die keuzes nu aan het implementeren. Het werk is ongeveer voor driekwart klaar. Het wereldwijde hart van onze IT-organisatie is overigens in Antwerpen gevestigd.”

Evolueren  

“Ten derde evolueren we van een pure commoditybehandelaar naar een maritieme supply chain solutions partner, met oplossingen waarin onze diepzeehavens de centrale schakel zijn. Onze forwardingorganisatie MPL speelt hierbij een belangrijke rol. In de afgelopen jaren is MPL fors gegroeid en hebben ze kantoren in Noord- en Zuid-Amerika, Europa en het Midden-Oosten geopend. Dit alles om de klanten nog beter te bedienen.”  

Focus op veiligheid

“Ten vierde blijven we focussen op veiligheid en mensen. Euroports neemt veiligheid zeer serieus en we steken er veel tijd en geld in. Toch gebeuren er nog altijd ongevallen, vandaar dat veiligheid een topprioriteit moet blijven. We zullen in de toekomst dus nog meer investeren in onze mensen. Naast de vorig jaar geïntroduceerde Euroports Academy zullen er een fors aantal nieuwe initiatieven komen die van Euroports ‘the employer of choice’ zullen maken.”

De rol van Antwerpen staat daarbij buiten kijf. “We zijn tevreden over de richting die de Antwerpse haven uitgaat onder het huidige bestuur. We werken nauw samen met het Havenbedrijf en gebruiken elkaar als sparring partners. We zien zeker nog mogelijkheden in Antwerpen. De goede ligging voor zowel import als export blijft een belangrijke troef. Er is zeker nog voldoende groeipotentieel.”

Michiel Leen