ACV-Transcom pleit voor ‘wet-Major’ voor luchthavens

Nieuws, Logistiek
Melanie De Vrieze

Volgens ACV-Transcom krijgt het personeel in de verschillende luchthavenbedrijven te maken met gelijkaardige problemen: slechte werkomstandigheden en staat van materiaal, gebrek aan personeel, onderinvesteringen en een gebrek aan degelijk sociaal overleg. Daarom schuift de vakbond tien krachtlijnen naar voren voor een beter en efficiënter sociaal klimaat op de luchthavens. 

Eén paritair comité

Zo wil ACV-Transcom één paritair comité voor de luchthavenactiviteiten, met een paritair subcomité voor het afhandelen van de bagage. Alle ondernemingen die zich in het luchthavengebied vestigen of die er opereren, zouden hetzelfde paritair (sub)comité moeten hanteren. Daarnaast ijvert de vakbond voor een gemeenschappelijk comité preventie en bescherming op het werk voor het luchthavengebied en een structureel overlegorgaan voor de sociale partners over de bedrijfsgrenzen heen.

Verschillende krachtlijnen lijken op de methodiek en het model dat gangbaar is in de havens voor de havenarbeiders, zo laat Kurt Callens, algemeen sectorverantwoordelijke belangengroep Maritiem-Luchtvaart bij ACV-Transcom, optekenen in een persbericht. “Dit systeem bewees haar voordelen en merites de voorbije jaren in onze havens.”

Brussels Airport wenst niet te reageren. 

Melanie De Vrieze