ACV-Transcom: “Overheid verzuimt spoorinvesteringen, niet Infrabel”

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Koen De Mey, voorzitter ACV-Transcom (foto), reageert op de commotie die is ontstaan door een gelekt rapport van Infrabel en de reactie daarop van Alfaport-Voka. In dat rapport staat dat als de regering niet met extra middelen komt, verschillende spoorprojecten waaronder het tweede havenspoor op de helling komen te staan.

Onaanvaardbaar vindt ook De Mey, gezien de al bestaande verkeersknoop in en rond Antwerpen en de economische kost van het dagelijkse tijdverlies in de files die daarvan het gevolg is. Hij vindt dat niet Infrabel met de vinger gewezen moet worden, maar dat het de verantwoordelijkheid is van de overheid om de nodige middelen te voorzien.

368 miljoen euro

Volgens De Mey bedroeg het budget van de vorige federale regering voor investeringen in spoorinfrastructuur in Vlaanderen 368 miljoen euro. “Dat dit onvoldoende zou zijn, komt niet als een verrassing. De spoortoegang tot de haven werd zelfs niet opgenomen in het meerjarenplan. De plannen hiervoor gaan al meer dan twintig jaar terug. Hij is er nog steeds niet en het lijkt er evenmin op dat die er nog snel zal komen”, zegt hij.

De vakbondsman verwijst nog naar een aantal andere broodnodige investeringen, die ook Alfaport-Voka aanhaalt, zoals de elektrificatie van het havenspoornet en wachtsporen.

Overheid

“Al jaren roepen overheden, mobiliteitsexperts en iedereen die betrokken is bij de Antwerpse haven dat een modal shift naar binnenvaart en spoor nodig is om de files en de luchtvervuiling tegen te gaan. Er ligt zelfs een ambitieus plan op tafel om 15% van alle transport in de haven naar het spoor over te hevelen. Maar spoorinvesteringen komen er niet met goede intenties alleen en door de economische operatoren onder druk te zetten. Hiervoor zijn investeringen nodig en een visie waar dit land met het spoor en mobiliteit in het algemeen naartoe wil. Beide zijn de verantwoordelijkheid van de overheid. Het gebrek aan financiële middelen en politieke interesse voor mobiliteit en spoorvervoer maken dat de tweede spoortoegang tot de haven enkel op de tafel ligt om opnieuw afgevoerd te worden. Het wordt tijd dat de volgende regering kleur bekent. Wil ze het transport echt van de weg halen, dan moet ze daar de nodige financiële middelen voor vrijmaken. Zoals het er nu voorstaat, zal Infrabel blij mogen zijn als het in staat is om de bestaande infrastructuur te onderhouden en te moderniseren”, besluit De Mey.

Koen Heinen