Voorlopig akkoord invoering kilometerheffing vrachtwagens in Nederland

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

De nieuwe ‘Wet vrachtwagenheffing’ is een belangrijk onderdeel van het klimaatplan van de Nederlandse overheid. De zwaartepunten van die wet zijn: een groot onderscheid in kost per kilometer volgens de emissie van het voertuig, het feit dat de opbrengst in een fonds terechtkomt waarmee subsidies zullen worden uitbetaald aan de sector en het feit dat de invoering pas in 2023 wordt voorzien.

Commentaar TLV

Lode Verkinderen van TLV (Transport en Logistiek Vlaanderen) houdt de evolutie aan Nederlandse kant nauwlettend in de gaten want Belgische chauffeurs rijden ook heel wat kilometers in Nederland. “Het is positief dat de Nederlanders zo’n groot onderscheid maken tussen de verschillende Euronormen. De Euro 0 norm-voertuigen, dan spreken we van voertuigen van meer dan 25 jaar oud, stoten op één kilometer evenveel fijnstof en stikstof uit als een Euro 6-voertuig op 20 kilometer. Dat soort voertuigen worden in feite alleen nog gebruikt door hobbyisten, denk maar aan een oude paardencamion.”

“De kilometerheffing voor vrachtwagens zal geen soelaas brengen voor de fileproblematiek. Met een vrachtwagen wordt niet voor het plezier gereden”, zegt Verkinderen. “De sector van het wegvervoer doet grote inspanningen om het wagenpark te vergroenen. Er wordt geïnvesteerd in vrachtwagens die minder verbruiken en in elektrische voertuigen. Op het niveau van de Europese Unie is men het erover eens dat de belasting afstandsafhankelijk moet worden en dat op termijn forfaitaire belastingen contraproductief zijn als men de emissies en files wil doen dalen.”

Commentaar van Febetra

Isabelle De Maegt van Febetra merkt op dat de Nederlandse tarieven in lijn liggen met de Belgische. Transport zal hierdoor duurder worden en dit zal sowieso doorgerekend moeten worden in de prijzen van de goederen. “Wij hopen wel dat de invoering in 2023 niet zo chaotisch zal verlopen als bij ons in 2016.”, zegt De Maegt. “Wij zijn het eens met onze zusterorganisaties dat de kilometerheffing voor vrachtwagens geen enkel positief effect zal hebben om de files te verminderen.”

Commentaar van TLN (Nederland)

Quinten Snijders van TLN (Transport en Logistiek Nederland) is het roerend eens met zijn Belgische collega’s dat de congestie op de wegen niet met een kilometerheffing voor vrachtwagens alleen zal worden opgelost. “In Nederland kunnen maar 6% van de voertuigkilometers op het conto van het goederenvervoer worden geschreven. Personenwagens, die goed zijn voor de overige 94% van de voertuigkilometers, blijven buiten schot”, zegt Snijders.

Fonds voor opbrengsten

De wegvervoersector is het eens geworden met de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen (VVD) dat de opbrengst van de kilometerheffing in een fonds terecht zal komen en niet in de pot van de algemene middelen. Dit fonds moet dan gebruikt worden voor subsidies voor elektrische voertuigen, laadpalen enzovoort. Haar collega van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) verzet zich hiertegen en wil 55 miljoen euro uit het fonds halen naar de algemene middelen. In principe zal de opbrengst van de accijns altijd maar minder worden want elektrische voertuigen verbruiken geen brandstoffen die aan accijns onderworpen worden. “Wij willen dat de opbrengsten in dit fonds terechtkomen zodat ook overschotten niet verloren gaan. In het begin zullen er niet genoeg elektrische voertuigen beschikbaar zijn en dus moeten die bedragen in het fonds blijven”, aldus Snijders.

Europees Hof

Er is geen zaak hangende maar de vraag stelt zich toch hoe het Europees Gerechtshof zou oordelen over een fonds dat voor een groot deel betaald zal worden door buitenlandse vrachtwagens maar waarvan de opbrengst alleen ten goede komt aan Nederlandse transportbedrijven. In ieder geval is de transportsector in Nederland vragende partij om de kilometerheffing zo vroeg mogelijk in te laten gaan maar heeft het ministerie geoordeeld dat men pas tegen 2023 klaar kan zijn.

Sven Josten