Transportinfrastructuur kreunt onder de hitte

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Op de E313 in Diepenbeek kwam woensdag in de late namiddag het wegdek omhoog. Volgens de dienst Wegen en Verkeer werden onmiddellijk de nodige werken uitgevoerd en tegen deze morgen 6.00 uur kon de weg terug vrijgegeven worden. Vandaag werden voorlopig nog geen problemen gemeld.

Vaarwegen

Op een aantal Vlaamse vaarwegen gelden lokale diepgangbeperkingen. Dat is onder meer het geval op het kanaal Gent – Oostende. Daar is een diepgangbeperking van 20 cm van Schipdonk tot Beernem. Volgens De Vlaamse Waterweg wil dit zeggen dat schepen er 20 cm minder diep kunnen liggen dan normaal. Daardoor kunnen ze minder laden. Ook op de Leie geldt een diepgangbeperking van 20 cm van de sluis in Sint-Baafs-Vijve tot Zulte. Op de Boven-Schelde geldt een diepgangbeperking van 20 centimeter aan de sluis in Asper.

Op het Albertkanaal zijn de waterkrachtcentrales in Wijnegem (foto), Olen en Ham stilgelegd. “We proberen zuinig om te gaan met het water. Daarom wordt ook de pleziervaart gegroepeerd geschut aan de sluizen. Voor de beroepsvaart geldt die maatregel niet”, zegt een woordvoerder van de waterwegbeheerder.

In het buitenland is er vaarbeperking op het Duitse deel van de Donau. De beperking geldt vooral voor hotelschepen. Op de Rijn gaat het waterpeil ook in dalende lijn, maar voorlopig is de situatie nog niet dramatisch. Bij de pegel Kaub staat het waterpeil momenteel op 140 centimeter. Vorig jaar daalde het peil er in de zomer tot onder de 50 centimeter. Hoe lager het waterpeil daalt, hoe minder de schepen kunnen laden.

Spoor

Woensdag waren er op het spoornet hier en daar problemen met de bovenleidingen en de sensoren van de seininrichting. Vandaag zijn er nog niet veel problemen gemeld. “Rond 14.00 uur, wanneer de hoogste temperaturen gemeten worden, doen de meeste problemen zich voor. Onze onderhoudsploegen worden preventief en reactief ingezet voor controles van de bovenleiding en de sensoren. De sporen zijn spanningsneutraal bij een temperatuur van 25°. Voor elke graad boven die temperatuur, komt er 1,5 tot 2 ton spanningsdruk bij. Bij een temperatuur van 40° komt er dus 50 à 60 ton druk bij. Het is dus niet uitgesloten dat er zich problemen voordoen”, zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel.

Niet alleen de infrastructuur wordt bij de grote hitte gecontroleerd, ook de werknemers zelf moeten de nodige voorzorgen nemen. “Zij mogen al om 6.00 uur beginnen wanneer het nog niet te warm is. Zij moeten aangepaste kledij en een hoofddeksel dragen en krijgen zonnecrème en water mee”, zegt Baeken.

Ook de werknemers in de haven van Antwerpen worden niet aan hun lot overgelaten. Werkgeversorganisatie Cepa heeft een pakket structurele maatregelen om het werk in de haven tijdens hittedagen draaglijker te maken.

Koen Heinen