Transhipmentcontainers brengen Antwerpen ‘beste kwartaal ooit’

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De haven van Antwerpen zag in de eerste helft van dit jaar haar totale goederenoverslag stijgen met 0,7% tegenover dezelfde periode vorg jaar (zie tabel). Het  tweede kwartaal van dit jaar staat te boek als het beste kwartaal ooit. In april en mei werd steeds de kaap van 1 miljoen teu gerond. 

Koning container

Die teu-records laten al meteen zien wat de driver van die recordcijfers is: containers. De containertrafiek presteerde sterk in het tweede kwartaal met een nieuw overslagrecord in april, dat in mei meteen scherper werd gesteld. Meer ‘transhipment’ drijft de Antwerpse containerbusiness verder aan. Resultaat: een groei van +4,9%. Meer lading van en naar alle vaargebieden, met uitzondering van Zuid-Amerika, is daar verantwoordelijk voor. De overslag met het Verre Oosten noteerde zelfs een ‘double digit’ groei van 11,7%.

Voor CEO Jacques Vandermeiren aanleiding om de noden van het containervervoer in en om Antwerpen te benadrukken: “De containeroverslag blijft groeien en dat is goed nieuws voor onze toppositie in de wereldwijde logistieke keten. De modal split realiseren is daarbij een belangrijk aandachtspunt. We blijven werk maken van meer containertransport via het spoor en de binnenvaart”, laat hij optekenen. 

Breakbulk: daling gestabiliseerd

In mei en juni ging het stilaan ook wat beter met de breakbulkoverslag. De daling in de overslag stabiliseert zich na zes maanden op 1,7%, tegenover het einde van het eerste kwartaal. De overslag van conventioneel stukgoed ging er ook licht op vooruit. Nog steeds 3,2% minder tegenover het eerste halfjaar van 2018, maar de ijzer- en staalafvoer presteerden stilaan beter.

Tweedehands redt roro

De roro-overslag, die aan het einde van het eerste kwartaal nog groeide met 3,2%, vlakte af naar een groei van 0,9%. De behandeling van nieuw rollend materieel daalde met 7,9% in het tweede kwartaal en met 6,3% in de eerste zes maanden. Daarmee volgt het de globale trend van minder voertuigproductie. De behandeling van tweedehandswagens steeg daarentegen met 15,5% in het tweede kwartaal en 10,1% in het eerste halfjaar. Genoeg om net geen procent vooruitgang voor het hele rorosegment in de tabellen te krijgen voor deze eerste jaarhelft. 

Droge bulk: hoera voor kolen en schroot

De droge bulkoverslag boog een daling van 8,8% aan het einde van het eerste kwartaal om in een stijging van 8,7%. Die ‘bokkensprong’ hoeft niet te verbazen omdat dit marktsegment traditioneel zeer volatiel is en meesurft op de bewegingen van verschillende goederentypes. Ondanks 8% minder meststoffen, 25,7% minder ertsen en 6,5% minder behandeling van zand en grind zit er dus toch een stijgende lijn in de tabellen. Verklaring: de cijfers voor kolen waren weer vier maal zo hoog als in dezelfde periode vorig jaar, en de overslag van schroot groeide met bijna 10%.

Vloeibaar massagoed: trage economische groei speelt parten 

Het vloeibare massagoed gaat met 6,4% achteruit in de eerste jaarhelft ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een daling van 8,2%, maar mei en juni waren relatief sterk. De overslag ruwe aardolie groeide met 3,2%, net als de overslag van chemische producten die steeg met 5,4%. De behandeling van aardoliederivaten herstelde niet substantieel tijdens het tweede kwartaal.  Na zes maanden staat het cijfer 10,9% onder het niveau van vorig jaar, na drie maanden was dat nog 11,9%. Economische groeivertraging en sterk schommelende olieprijzen zorgen voor onzekerheid bij de handelaars. De aankondiging dat tankopslagbedrijf Standic voor 200 miljoen investeert in opslagcapaciteit in Antwerpen, geldt als een hoopvol signaal in dit segment. 

Zeeschepen weer maatje groter

Het totaal aantal zeeschepen dat aanliep bleeft stabiel: 7.200 tegenover 7.210 in dezelfde periode vorig jaar. Ze worden wel steeds een beetje groter: de bruto tonnenmaat van de schepen die voor anker gingen, steeg met 0,6%  tot 209.283.498 BT.

Annick De Ridder, schepen voor de Haven, besluit:  “Antwerpen zit verder op het elan van groei ondanks het huidige internationale klimaat. We zijn er dan ook bijzonder trots op dat we opnieuw recordcijfers kunnen neerzetten in belangrijke segmenten. Deze cijfers onderstrepen nogmaals de nood aan bijkomende containercapaciteit. Ik ben er ten volle van overtuigd dat we samen met onze bedrijven én partners verder op dit groeipad zullen doorgaan.”

Michiel Leen