Tot in Waasland noodparkings voor harde brexit Zeebrugge

Nieuws, Logistiek
Roel Jacobus

Op vraag van provincieraadslid Isabelle Vandenbrande (N-VA) lichtte gouverneur Decaluwé het verkeersnoodplan bij de start van de brexit in Zeebrugge toe. “Als je weet dat de douaneprocedure nu vijf minuten per vrachtwagen inneemt en dat bij een harde brexit zou toenemen tot twee à drie uren per vrachtwagen, dan is het noodzakelijk een mobiliteitsplan voor te bereiden. Deze controles kunnen leiden tot lange wachttijden voor het in- en uitschepen in Zeebrugge. Hoe wordt de mobiliteit op de toegangswegen gegarandeerd en zijn er wachtparkings voorzien?”, wilde Vandenbrande weten.

Uit het antwoord van de gouverneur blijkt dat de haven dagelijks vijf- tot zevenduizend vrachtwagens voor export naar het Verenigd Koninkrijk ontvangt. “Daarvan is naar schatting 20% vrachtwagens niet in orde met de grensformaliteiten. Ondertussen werkte het havenbestuur in samenwerking met onder andere Febetra, preventief met campagnes zodat vervoersbedrijven zich maximaal in orde zouden stellen.”

God en klein Pierke

Voor de verkeersbeheersing kijkt de provincie tot buiten de landsgrenzen. “Op het moment van de brexit zal er ook een impact zijn in de nabije havens van Calais en Duinkerke. Aan Nederlandse zijde is zelfs de afstand tot Rotterdam niet zeer groot. Mijn Dienst Noodplanning heeft vooral nagedacht over pragmatische oplossingen in samenwerking met politiezones in België, Frankrijk en Nederland, medische diensten, Civiele Bescherming en Defensie, het havenbestuur MBZ, Vlaams Verkeerscentrum, Douane, FAVV, het federale Crisiscentrum enzovoort”, zegt Decaluwé.

“Ondanks dat niemand weet wanneer en hoe de brexit zal plaatsvinden, hebben we daar met God en klein Pierke enorm veel manuren in gestoken. Het havenbestuur creëerde zelf zeshonderd bufferplaatsen in de voor- en achterhaven (foto). Een belangrijk aandachtspunt zijn afgeschermde plaatsen want stilstaande vrachtwagens langs de openbare weg zijn een goudmijn voor mensensmokkelaars.”

Domein Puyenbroeck

West-Vlaanderen zocht ook parkeerruimte buiten de regio. “Niet iedereen die we aanspraken was daar happig op, wat ik begrijp. Defensie stelt enkel het militair domein in Haasdonk (tussen Sint-Niklaas en Beveren nabij de E17) ter beschikking, wat op zich ook niet slecht is omdat het ver in het binnenland ligt. Andere geselecteerde wachtplaatsen zijn sites van de civiele bescherming, de haven van Oostende, de snelweg A11 en het provinciaal domein Puyenbroeck in Oost-Vlaanderen. Mocht het uit de hand lopen, dan heb ik als gouverneur de macht om alle nodige plaatsen op te vorderen.”

Provincieraadslid Vandenbrande was eveneens bezorgd voor de vrachtwagens met verse voeding op de wachtparkings. De gouverneur garandeert dat de Civiele Bescherming die zal bevoorraden opdat de lading koel zou blijven. Ten slotte is er een globaal circulatieplan waarbij een aantal wegen worden voorbehouden voor het lokale verkeer.

Roel Jacobus