Spoor en wegvervoer vragen 30 miljoen per jaar voor modal shift

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Vanop de site van Van Moer Logistics in de Antwerpse haven lanceerden wegvervoerfederatie Febetra en de coalitie van spoorvrachtvervoerders Belgian Rail Freight Forum deze vrijdag een concreet voorstel om de mobiliteit in België te stimuleren. Wegvervoerbedrijven verliezen gemiddeld per jaar en per bestuurder zo’n 44 uur in de file.

Onlangs bleek dat de steunmaatregel voor gecombineerd vervoer in de vorm van terugbetaling van de verkeersbelasting aan wegvervoerders geen groot succes is.  Van de ruim 9.000 transportbedrijven in België zijn er slechts 48 die vorig jaar steun kregen omdat ze vracht vervoerden via de weg in combinatie met het spoor of de binnenvaart.

Mentale klik in daden omzetten

Volgens Philippe Degraef (foto derde van links), directeur van Febetra, hebben de wegvervoerders de mentale klik naar multimodaal vervoer al gemaakt, maar moeten ze die nog in daden omzetten. “Wegvervoerders willen wel een deel van hun trafiek naar spoor of binnenvaart overhevelen, maar omwille van het kostenplaatje moeten ze daarvan afzien”, benadrukt hij. De kost voor een extra handeling wordt berekend op 40 euro per unit, zonder rekening te houden met de investeringen in specifieke infrastructuur en materieel.

Benny Smets (vierde van links), voorzitter van Febetra en CEO van Ninatrans, treedt Degraef bij. “In samenspraak met de klant moeten we kiezen welke modus we gebruiken. Om alternatieven voor het wegvervoer aan te bieden, is een stimulans nodig want verladers kiezen nog altijd voor de goedkoopste oplossing”, zegt hij.

“We moeten de rivaliteit tussen spoor en wegvervoer weggooien. Als spooroperator moeten wij zorgen voor goede producten. Daarnaast hebben we nood aan een goede spoornetbeheerder die spoorvervoer even gemakkelijk maakt als wegvervoer. Tot slot is politieke ondersteuning nodig voor bedrijven om die switch mogelijk te maken”, zegt Geert Pauwels (uiterst links op de foto), CEO van spooroperator Lineas.

Kostenplaatje

Luc Haesaerts (op foto uiterst rechts), CEO van Haesaerts Intermodal, is al jaren actief in intermodaal vervoer en kent het klappen van de zweep. “De intermodale wereld is aan durvers in het wegvervoer. Om die stap te zetten is eerst een interne mental shift nodig. De impact van zo’n stap is enorm”, benadrukt hij.

De belangrijkste uitdagingen zijn volgens hem de investeringen in intermodaal materieel. “Die intermodale units heb je niet op een week terug. De planning is ook helemaal anders. Dat vergt een interne operationele shift. De wegvervoerder blijft voor het hele traject aan het stuur, maar is afhankelijk van de stiptheid en de kwaliteit van de spooroperator”, zegt hij.

Pauwels bevestigt dat het spoor betere producten in de markt moet zetten en nog een deel van zijn huiswerk moet doen. “Maar de infrastructuurbeheerder moet meewerken”, benadrukt hij

Jaarlijks 750.000 trucks uit de file

Beide organisaties stellen voor om de kostenhandicap weg te werken met enerzijds steunmaatregelen voor wegvervoerders die investeren in aangepaste infrastructuur of materieel zoals reachstackers, containers of multimodale trailers. Daarbovenop vragen ze een vergoeding van de overslagkost in de vorm van een cheque van 40 euro per unit die op het spoor of de binnenvaart wordt gezet. Die overslag is voorlopig berekend voor overslag tussen twee terminals in België. 

“We zijn hier al twee jaar mee bezig. Met ons voorstel kunnen we jaarlijks 750.000 trucks uit het verkeer in België halen en dagelijks 1.000 verliesuren in de file vermijden”, zegt Paul Hegge (foto tweede links), vertegenwoordiger van het Belgian Rail Freight Forum. Het voorstel komt niet alleen de modal shift en de mobiliteit maar ook het milieu ten goede, benadrukken beide initiatiefnemers.

De totale kostprijs van het voorstel bedraagt 30 miljoen euro per jaar voor een periode van vijf jaar, inclusief de overslagcheque en de steun voor investeringen in intermodaal materieel, die voor 80% door de overheid zou gedragen worden. Volgens de initiatiefnemers kan dat bedrag gefinancierd worden met 8% van de opbrengst van de kilometerheffing.

“Wij hebben als Belgian Rail Freight Forum en Febetra dit initiatief genomen, maar ook de andere wegvervoerorganisaties kunnen hun wagonnetje hier aanhangen”, besluit Hegge.

Koen Heinen