Rivierloodsen stellen realiteitsgehalte Scheldefietsbrug in vraag

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De rivierloodsen van de BvL hebben hun kritische opmerkingen in verband met de brug overgemaakt aan Vlaams minister voor Mobiliteit Weyts, het stadsbestuur, het Havenbedrijf, de Ringintendant en de Antwerpse Scheepvaartvereniging.

“Wij waren op de hoogte van de plannen voor de brug, maar vielen steil achterover toen we hoorden hoe ver het project al staat, terwijl wij als nautische experten nooit gehoord zijn”, zegt Yves Verspreet, woordvoerder van de BvL.

Waterbouwkundig laboratorium

De loodsen trokken zelf naar het Waterbouwkundig laboratorium in Borgerhout om aan de hand van simulatorproefvaarten de benodigde doorvaarbreedte van een brug op de voorgestelde locatie boven de Kennedytunnel te testen. Daarbij werden ook de bijkomende effecten van stroming en wind bij het doorvaren van de brug onderzocht.

Hoekstenen

“De hoekstenen die door De Vlaamse Waterweg gehanteerd worden bij de vormgeving, de locatie en het plan van de brug zijn door deze simulatie een voor een afgebrokkeld”, zegt Verspreet.

Door de keuze van de locatie in een bocht boven de Kennedytunnel zal volgens de loodsen de brugopening eerder honderd meter dan de voorziene tachtig meter breed moeten zijn, met alle gevolgen voor het prijskaartje.

De voorgestelde brughoogte van 9,10 meter is evenmin realistisch. “Binnenschepen varen vandaag al met vier en zelfs vijf lagen containers. Daarom worden ook de bruggen op het Albertkanaal verhoogd. De hoogte van de brug moet op minstens 12 meter gebracht worden. Een hefbrug kan ook niet. Het moet een draaibrug zijn”, zegt Verspreet. 

Ook de voorziene doorvaartijd van 10 minuten per schip, is volgens de loodsen niet haalbaar. “In geval van een technisch defect moet een schip tijdig kunnen stoppen. De brug moet om veiligheidsredenen al ruim voor de doorvaart ontruimd zijn. Reken daarbij de tijd van de sleepboot om terug te keren. Dit brengt de doorvaartijd al gauw op 45 minuten tot een uur en dit per schip. Bovendien zal de brug voor hoger geladen schepen ook opengedraaid moeten worden, wat het aantal bewegingen op meer dan de voorziene vijf per dag zal brengen”, benadrukt hij.

Toegankelijkheid bedrijven

Verspreet wijst op mogelijke hinder voor bedrijven zoals Engie-Fabricom en Smeulders stroomopwaarts van de brug, die voor het vervoer van grote modules voor de offshore windindustrie gebruikmaken van de Schelde. Maar ook Vopak dat met grote tankschepen naar Hemiksem vaart, vreest volgens Verspreet voor problemen. Ook voor andere bedrijven langs het Zeekanaal Brussel-Schelde en de scheepvaart naar de haven van Brussel zien de loodsen problemen met de bereikbaarheid. “Die bedrijven zullen mogelijk opdrachten verliezen”, geloven ze.

Ook voor de grote cruiseschepen is de brug niet evident. Die zwaaien nu ter hoogte van de Kennedytunnel, maar eens de brug daar staat is dat niet meer mogelijk. “Dan kunnen ze nog enkel bij hoog water aankomen en vertrekken. Cruiserederijen zullen Antwerpen daardoor links laten liggen”, vreest Verspreet.

“Wij zijn niet tegen een fietsbrug over de Schelde, maar pleiten voor meer realisme. Het is spijtig dat men vergeten is een beroep te doen op onze nautische expertise”, besluit hij.

Reacties

Schepen voor de haven Annick De Ridder, die al een gesprek had met de loodsen, zegt dat de nautische toegankelijkheid en veiligheid zeer belangrijk zijn en dat scheepvaart mogelijk moet blijven. “Dat heb ik meegegeven in mijn gesprek met de loodsen. Maar we hebben ons als stadsbestuur ook geëngageerd om onze schouders onder dit project te zetten en zo de Antwerpenaar zijn langverwachte droom te geven. We zijn vastbesloten om beide met elkaar te verzoenen”, zegt ze. 

Ondertussen hebben al twee nautische werkgroepen plaatsgevonden waarin de betrokken partijen bevraagd zijn. De Vlaamse Waterweg heeft ook al een aantal punten meegenomen die de loodsen op tafel hebben gelegd.

Koen Heinen