Ook Belgische ondernemers luiden noodklok over beperkingen Brennerpas

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Reeds enige tijd rijzen er spanningen tussen de lokale overheid van Tirol, de Oostenrijkse regering en de Duitse regering over het trans-Alpijns verkeer via de Brennerpas. Die tunnel is de belangrijkste verbinding tussen Duitsland en de rest van West-Europa enerzijds en Italië en de Balkanlanden anderzijds. Men verwijt de autoriteiten in het gebied dat ze onredelijke beperkingen opleggen aan het vrachtverkeer. Die moeten niet alleen het sluipverkeer tegengaan maar ook het absolute aantal passerende vrachtwagens door de Brenner verminderen.

Licht aan het eind van de tunnel

Gisteren ontving de uittredende EU-commissaris Violeta Bulc een brief van een aantal Europese werkgeversorganisaties waaronder het VBO. Hierin werd fors geprotesteerd tegen de verschillende lokale initiatieven die het verkeer van en naar de Brennertunnel willen afremmen. De organisaties klagen aan dat hierdoor het vrije verkeer van goederen ernstig wordt gehinderd en dat dit aanzienlijk schade toebrengt aan economie en tewerkstelling. Mevrouw Bulc is zelf Sloveense dus haar eigen land is hierbij ook betrokken partij. Nu komen Andreas Reichhardt (Oostenrijk – FPÖ en verkeersminister sinds juni dit jaar), Andreas Scheuer, zijn ambtsgenoot in de Bondsregering van Duitsland en Tirools gouverneur Günther Platter (ÖVP) samen in Berlijn. Een plaatselijke krant, de Tiroler Tageszeitung, meldt dat er een voorakkoord zou zijn op ambtenarenniveau dat erop gericht is de transitlast voor Oostenrijk toch te verminderen en meer verkeer naar de zogenaamde ‘Rollende Landstrasse’ over te hevelen. Een formele klacht van Duitsland tegen Oostenrijk zou dan worden vermeden.

Grond van de zaak

De Brennertunnel is een cruciale verbinding waarvoor weinig tot geen alternatieven bestaan. Er is een nieuwe spoortunnel in de maak, die normaliter tegen 2025 klaar zou moeten zijn. Op het overleg in Berlijn wordt er ook over gesproken hoe een versnelde afwerking van dit project mogelijk kan worden gemaakt. Hiervoor wordt ook richting Italië gekeken. Maar ondertussen willen de protesterende organisaties bereiken dat het vrachtverkeer terug kan verlopen zoals voorheen en dat de lokale regeringen van Oostenrijk en Tirol hun verantwoordelijkheid nemen om dit te realiseren. Bij het voorakkoord waarvan sprake zou een verhoogde Maut een van de elementen zijn.

Sven Josten