Liefkenshoektunnel slikt meer verkeer, maar minder files

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Het verkeer in de Liefkenshoektoltunnel nam in de eerste twee maanden van het jaar nog toe met zo’n 2%. In de eerste zes maanden van het jaar reden 5,6 miljoen voertuigen door de tunnel, zo’n 100.000 meer dan in dezelfde periode het jaar tevoren. April was met 1.011.385 voertuigen de drukste maand van dit jaar, maar het record van oktober vorig jaar blijft overeind. Op het Tolplein en in de tunnel viel wel 20% minder file te betreuren. “De structurele files nemen niet af,” weet operationeel directeur Marc Persoon. “Maar minder ongevallen en minder wegenwerken lijden tot een daling. In de daluren zien we nu meer verkeer. In de avondspits is de verzadiging al een tijdje een feit, maar tussen 9.00 en 15.00 uur neemt het verkeer nog toe.” 

Ook het nachtverkeer kent een stijging, van zo’n 15%. In absolute cijfers is dat minder indrukwekkend: een tweehonderdtal trucks erbij per nacht. “Tegenover 2016 is het nachtelijke verkeer verdubbeld, met dank aan de nachtopening van de terminals op Linkeroever”, klinkt het. Van congestie is op die nachtelijke momenten dan ook geen sprake. 

Minder calamiteiten 

Er vielen in de afgelopen zes maanden ook veel minder calamiteiten te betreuren, wat de filedruk naar beneden haalt. Doordat er op de R2 minder snel wordt gereden, zijn de ongevallen er minder frequent en minder ernstig, wat de hinder nog terugdringt. Ook was de tunnel minder vaak tolvrij ten gevolge van ongevallen elders op de Ring: slechts 16 uur in de afgelopen zes maanden. Vorig jaar was dat 52 uur in dezelfde periode, maar Persoon stipt aan dat problemen met de verlichting in de Kennedytunnel toen de cijfers erg omhoog joegen. Ook de conjunctuur speelt een rol, zo blijkt. “De haven groeit weliswaar nog steeds, maar iets minder hard dan in de voorgaande jaren. Dat weerspiegelt zich ook in het verkeer. De activiteit in de Liefkenshoektunnel is een economische graadmeter”, zegt Persoon. 

Geen trendbreuk 

Van een echte trendbreuk in het woon-werkverkeer wil Persoon niet spreken, maar initiatieven als de Fietsbus, dagelijks goed voor een vierhonderdtal gebruikers, maken deel uit van een geheel van kleine stapjes die de file net iets minder nijpend maken. 

Michiel Leen