H.Essers weer betrokken in procedureslag in Genk

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

De site op de voormalige terreinen van Ford Genk werd vergund in 2017 voor 160.000 m2 magazijnen. Hiervan zijn er ondertussen 30.000 m2 gebouwd en operationeel. Maar de firma H.Essers diende een aanvraag in voor de uitbreiding van de productcategorieën gevarengoed en dat werd door het gemeentebestuur van de Genkse buurgemeente Diepenbeek aangegrepen om een bezwaar in te dienen. Het is niet de eerste keer dat de firma H.Essers geconfronteerd wordt met tegenkanting bij haar plannen om in Genk haar logistieke activiteiten uit te breiden. In juni dit jaar werd door Bos+ bezwaar ingediend tegen de bouw van een nieuw magazijn in een industriegebied in Genk-Noord. In juli 2017 oordeelde de Raad van State dat de uitbreidingsplannen in een ander deel van Genk niet door mochten gaan wegens milieubezwaren.

Klacht gemeente Diepenbeek

Navraag bij de schepen voor Omgeving in Diepenbeek, Hugo Leroux (Groen), in verband met de huidige procedureslag, leert dat het in feite niet te doen is om de productcategorieën maar wel om het doorgaand verkeer over de N76 via deelgemeente Lutselus en Diepenbeek zelf naar de E313. “In Buurgemeente Bilzen heeft Johan Sauwens ervoor gezorgd dat het verkeer van de voormalige Fordsite niet langs Munsterbilzen kan rijden om de E313 te bereiken”, zegt Leroux. ”Gevolg is dat Diepenbeek dit allemaal moet verwerken. Er staan dan ook regelmatig files aan de oprit. Van het project om de N76 te ondertunnelen ter hoogte van Lutselus, is ook nooit iets gekomen.”

Reactie H.Essers

Bob Van Steenweghen van H.Essers betreurt dat het bedrijf weer eens slachtoffer is van achterhoedegevechten. Ze zouden zich liever toeleggen op hun investerings- en uitbreidingsplannen in plaats van meegesleurd te worden in politieke spelletjes. “Het kost ons weer tijd en geld terwijl het helemaal niets zal opleveren”, zegt hij. “Wij zetten op deze site juist in op trimodaliteit met onze aansluiting op het binnenvaart- en het spoornet. Maar vrachtwagens richting de beide snelwegen E313 en E314 horen er nu eenmaal bij.”

Vlaamse Gewest heeft sleutel

Het openbaar onderzoek dat werd ingesteld naar aanleiding van de uitbreiding van de productcategorieën en waartegen de gemeente Diepenbeek nu bezwaar heeft ingediend, gaat dus duidelijk niet over de grond van de aanvraag maar over het verkeer in de wijdere regio rond de site van Essers. De vroegere provinciale wegen (N-wegen) werden tien jaar geleden overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Als er een structurele oplossing wordt gevonden, bijvoorbeeld door de ondertunneling van Lutselus of door aanpassingen aan de oprit van de E313, dan zal dat van het Vlaamse Gewest moeten komen en niet van de instanties die nu bij de huidige klacht zijn betrokken, namelijk de provincie en de stad Genk.

Burgemeester Genk

Wim Dries, burgemeester van Genk, specifieert nog dat het openbaar onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van een upgrade qua producten (van lage naar hoge Seveso) en omdat de firma H.Essers de fasering die voorzien was in de oorspronkelijke aanvraag, wilde versnellen. “De gewestelijke weg N76 is een vierbaansweg, die niet alleen door Diepenbeek maar ook door Genk loopt”, zegt Dries. “We begrijpen toch niet zo goed waarom het bezwaar van de gemeente Diepenbeek niet is ingediend naar aanleiding van de oorspronkelijke vergunning. Maar we hebben wel begrip voor de wens van onze buurgemeente. Zoals wij streven zij naar een hogere veiligheid en een betere bestrijding van de geluidsoverlast langs de N76.”

Sven Josten