Goederen leggen minder spoorkilometers af in 2018

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Het goederenvervoer via het spoor kende een terugval in 2018. Dat is een van de belangrijkste conclusies van het jaarrapport van spoorwegbeheerder Infrabel. Het aantal effectieve treinkilometers daalde met 3,5% tot 13,2 miljoen. Het aantal tonkilometers (afgelegde kilometers x aantal ton vervoerde goederen) daalde met 2,3% tot 15 miljoen. De totale tonnage zou volgens Infrabel wel gestegen zijn. 

Infrabel krijgt de zwartepiet toegeschoven, maar gaat in het verweer. In de krant De Tijd laat het bedrijf optekenen dat een beslissing van de Belgische spoorwaakhond DVIS ervoor zorgde dat werkplanningen in allerijl moesten worden omgegooid en dienstverlening vaak moest worden onderbroken voor werken. Bij de spoorvrachtoperatoren is kritiek op de netbeheerder intussen vaste prik: te weinig flexibel en te veel met het personenvervoer bezig, klinkt het. 

Spoor regionaliseren

Ook bij het kabinet van Vlaams mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA) vallen de cijfers niet in goede aarde. “Helaas hebben we op het Vlaamse niveau amper bevoegdheid qua spoor”, zegt Weyts’ woordvoerder Michael Devoldere. “In de binnenvaart hebben we die wel, met resultaat. Op het spoor hebben we wel met Vlaams geld enkele missing links weggewerkt: met een investering van 100 miljoen werken we aan de Vlaamse spoorprioriteiten. Maar we zouden het spoor graag regionaliseren om beter aan de Vlaamse noden te voldoen. Elke vracht die je op het spoor zet, haalt verkeer van de weg.” 

Binnenvaart heeft dipje

Overigens was 2018 in de binnenvaart ook niet zo’n te best jaar. Het volume goederen die door de binnenvaart in België geladen worden, nam vorig jaar met 2,65% af tot 89,8 miljoen ton. Het volume door de binnenvaart geloste goederen, daalde met 2,38% tot 104,7 miljoen ton in vergelijking met 2017. Daar zou het gaan om een tijdelijke dip, mede veroorzaakt door de lage waterstanden. Wat er ook van zij: deze cijfers maken duidelijk dat de modal shift geen gewonnen spel is. 

Michiel Leen