Eerste bulklading zout opsteker voor bulktrafiek Duqm

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De lading van 38.000 ton zout is bestemd voor een raffinaderij op zo’n 100 kilometer van Duqm. Het geraffineerde zout is bedoeld voor gebruik in de olie- en gasindustrie. De recent opgerichte zoutraffinaderij kan met deze eerste lading haar activiteiten in gang zetten. Bedoeling is om snel een jaarproductie van 135.000 ton geraffineerd zout te halen. De plaatselijke olie- en gasindustrie heeft veel industrieel zout nodig, dat tot nu toe vooral werd geïmporteerd. De plaatselijke overheid ontwikkelt een “In-Country Value”-strategie om dergelijke behoeften zoveel mogelijk zelf in te vullen. 

Betere balans import-export

De nieuwe zoutbulkactiviteit is ook voor de handel een goede zaak. Het uitbouwen van bulkimport maakt het plaatje voor de haven van Duqm aantrekkelijker voor de drogebulkvervoerders. De traditionele exportvolumes worden stelselmatig gebalanceerd door importvolumes, wat de charterprijzen voor schepen die Duqm aandoen, positief beïnvloedt. 

Port of Antwerp International en het Antwerpse Rent-a-Port hebben een participatie van 50% in het havenbedrijf van Duqm. De Omaanse overheid heeft de andere 50% in handen. 

Michiel Leen