DEME-schip ‘Scheldt River’ start uitdieping Elbe

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

In april werd het contract voor het uitbaggeren van de Elbe, die de haven van Hamburg verbindt met de Noordzee, toegewezen aan het Belgische concern DEME. Aan deze negende Elbeverdieping was een beslissingsproces van zeventien jaar voorafgegaan waarbij dertien klachten of processen werden ingediend en gevoerd. Daarbij laten we dan nog de klacht van concurrent Boskalis, over het baggercontract zelf en die in april werd ingetrokken, buiten beschouwing.

Grote tevredenheid

Bondsminister van verkeer Andreas Scheuer (CSU) was persoonlijk aanwezig bij het startschot van de werken. De milieubewegingen WWF, BUND en NABU zetten hun strijd nog verder maar de kans is minimaal dat de werken zullen worden stilgelegd. “De milieuvereisten op de Elbe zijn bijzonder streng”, zegt Vicky Cosemans van DEME als we haar vragen waarom uitgerekend het schip ‘Scheldt River’ werd uitgestuurd voor de job. “De ‘Scheldt River’ beschikt over dual-fuelmotoren en kan werken op lng, wat veel minder uitstoot veroorzaakt. Ook het tweede schip, de hopper ‘Bonny River’ van 15.000 m3, gebruikt groene technologie. Het heeft een recirculatiesysteem dat het water veel minder vertroebelt tijdens het baggeren.”

Goede vooruitzichten

De haven van Hamburg heeft aanzienlijke achterstand opgelopen door haar beperkingen qua diepgang. Ze staat nu nog maar op plaats 19 in de wereldranglijst en Antwerpen heeft haar voorbijgestoken. Met de werkzaamheden zal er ongeveer 32 miljoen m3 worden uitgebaggerd. Dat zou een potentiële winst opleveren van 3 miljoen teu extra, zonder dat het aantal aanlopen moet worden verhoogd. Op dit moment kunnen de grootste schepen de Hamburgse haven niet bereiken als ze te zeer afgeladen zijn. De belangrijkste trade voor Hamburg (inkomend van het Verre Oosten) ondervindt hier nu veel nadeel van. 

Resultaten en kosten

De diepgang bedraagt nu 12,50 meter. Die zal naar een tij-onafhankelijke diepte van 13,50 meter en een tij-afhankelijke diepte van 14,50 meter worden gebracht. Ook wordt er ter hoogte van Wedel een verbreding tot 385 meter voorzien zodat schepen daar zullen kunnen kruisen. Het geheel wordt begroot op 776 miljoen euro. De Bondsregering neemt daarvan ongeveer twee derde voor haar rekening. De rest wordt door de stad Hamburg zelf betaald. Er wordt verwacht dat het hele project twee jaar zal duren. De Elbeverdieping zal Hamburg zonder twijfel ten goede komen in de concurrentiestrijd in de Hamburg/Le Havre range. 

Sven Josten