Belgische transporteurs verliezen terrein op Duitse wegen

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

In absolute cijfers is het bedrag aan betaalde Maut door vrachtwagens met een Belgisch kenteken nog wel gestegen met 5,5% in de eerste jaarhelft van dit jaar, maar dat cijfer geeft de realiteit helemaal niet weer. Sinds 1 juli 2018 werd het aantal wegen dat Mautplichtig is namelijk aanzienlijk uitgebreid. Het gaat nu om 52.000 kilometer omdat naast de snelwegen nu ook alle nationale wegen tolplichtig zijn.

Daling Belgisch marktaandeel

Het aandeel van door Duitse vrachtwagens gereden kilometers in de eerste jaarhelft, steeg van 55,8% in 2018 naar 58,8% in 2019. Bij de Belgische vrachtwagens zien we een daling met bijna 1,5% voor die eerste jaarhelft, als we alleen de kilometers in aanmerking nemen die op een autsnelweg zijn afgelegd. Maar als we enkel juni bekijken, zien we een achteruitgang van bijna 15% voor de Belgen.

Opkomende landen

Een heel ander beeld zien we bijvoorbeeld bij de Litouwse vrachtwagens. Daar wordt een stijging in gereden kilometers op de snelweg opgetekend van meer dan 19% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018. Ook Polen rukt op met een stijging van 6,5%. Het kenteken is natuurlijk nog geen garantie over de nationaliteit van de chauffeur en er kunnen ook andere redenen zijn voor de veranderende cijfers. Wat emissieklassen betreft, doet België het dan weer veel beter. Met een daling in gram per kilowattuur van 10% wordt beter gedaan dan de gemiddelde daling van 7,7% en is België de derde beste leerling van de EU-klas.

Loonkost

Als de Belgische werkgevers uit de transportsector regelmatig laten horen dat de loonkost voor een Belgische chauffeur te hoog is, dan horen we van de Belgische transportbonden steevast dat er een race naar de bodem aan de gang is in het Europese wegvervoer. Tegelijkertijd is het beroep van vrachtwagenchauffeur een echt knelpuntberoep en wordt het chauffeurstekort als heikelste punt voor de Belgische transportondernemingen genoemd. In de toespraak die de Finse minister van transport, mevrouw Sanna Marin (SDP), op 24 juli 2019 gaf voor de pas verkozen TRAN-commissie van het Europees parlement, wordt over de loonkost, de door de vakbonden aangeklaagde sociale dumping of het chauffeurstekort met geen woord gerept.

Sven Josten