Nachtopening terminals rechteroever stopgezet

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

PSA en het containerdepot MedRepair wilden met de nachtopening tegemoetkomen aan de vraag vanuit de transportsector en een bijdrage leveren aan een vlottere verkeersdoorstroming in en rond de haven. Vanuit de transportsector was er echter meteen kritiek op het feit dat per behandelde container een bedrag van 2,34 euro moest betaald worden.

Voorlopig gestaakt

In een rondschrijven aan alle belanghebbenden laat PSA weten dat het project voorlopig wordt gestaakt. “Ondanks het akkoord worden wij bij de invoering van het project geconfronteerd met verschillende partijen die zich verzetten tegen de overeengekomen voorwaarden”, schrijft de terminaloperator.

“Alle modaliteiten over de nachtopening zijn tijdens workshops met alle actoren besproken en afgetoetst, maar nu blijkt er toch protest te zijn van de wegvervoerders. Daarom hebben we beslist om de nachtopening tijdelijk te staken. We gaan nu opnieuw rond de tafel zitten om tot een oplossing te komen”, zegt Caroline Creve van PSA Antwerp.

Wegvervoerders

Wegvervoerfederatie Febetra werd dinsdagavond op de hoogte gebracht van de beslissing. “Wij waren voor de nachtopening. Het is een van de oplossingen voor het huidige mobiliteitsprobleem. We vonden echter dat iedereen zijn verantwoordelijkheid moest nemen, niet enkel de wegvervoerders”, zegt Isabelle De Maegt van Febetra.

“Onze vervoerders zien zich verplicht om die kosten door te rekenen, maar sommige sectoren reageren daarop heel negatief. Wij zoeken naar oplossingen om de mobiliteit te verbeteren, maar als niet alle actoren hun verantwoordelijkheid willen nemen, is dat spijtig”, besluit ze.

Kurt Joosen, gedelegeerd bestuurder van Groep Joosen, spreekt van een gemiste kans. “De basis van heel het verhaal was de mobiliteit in en rond de Antwerpse haven en niet het feit dat dit goed is voor de transportsector. Dit heeft niks te maken met de wachttijden op de terminals. Het grappige is dat iedereen zijn steentje ging bijdragen, maar ik zie daar niets van. Wij zijn voorstander van de nachtopening op voorwaarde dat iedereen in de kosten deelt”, besluit hij.

Ook transportfederatie UPTR reageert. Volgens haar zal de nachtvergoeding blijkbaar ook overdag aangerekend worden aan de economische actoren. “Bovendien zal men moeten werken met een pre-paid systeem op een digitaal platform genaamd “HAKKA”, wat weeral een aderlating is voor de liquiditeit van de ondernemingen. UPTR lanceert in de eerste plaats dan ook het idee om dit systeem om te dopen tot ‘KAFKA'”, zegt de federatie in een persbericht. UPTR is bereid haar leden te ondersteunen bij een eventuele procedure tegen wat zij noemt ‘misbruik van een machtspositie’. 

Koen Heinen