MSC betaalt ruim 3 miljoen euro voor opruimen containers ‘MSC Zoe’

Nieuws, Logistiek
Adrie Boxmeer

MSC liet dinsdag aan de Nederlandse minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Milieu weten dat ze alle kosten zal betalen. De minister deelde dat woensdag mee aan de Tweede Kamer. MSC had direct na de ramp toegezegd de kosten te betalen, maar vervolgens gebeurde er niets. Dat leidde tot grote irritatie bij de minister, die hierover maandag een brief stuurde aan de Tweede Kamer. Letterlijk schreef ze: “Door Rijkswaterstaat wordt er bij MSC altijd sterk op aangedrongen om de ingediende claims snel af te handelen. Ik ben van mening dat MSC inmiddels voldoende tijd heeft gehad voor een adequate beoordeling van de ingediende claims en verwacht nu snel daadwerkelijke uitbetaling door MSC. Als dit nog langer op zich laat wachten, zal ik mij genoodzaakt zien om andere wegen te bewandelen om te bewerkstelligen dat claims worden betaald.”

Nog steeds containers zoek

Het dreigement van de minister heeft direct effect gesorteerd. MSC komt nu over de brug. De Nederlandse claim bestaat uit 2,64 miljoen euro van de Staat, 710.000 euro van natuurorganisaties en 280.000 van de gemeenten die schade hebben geleden als gevolg van de ramp. Dat zijn in ieder geval de Waddeneilanden Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog. Nog altijd zijn niet alle containers gevonden. Naar verwachting duren de bergingswerkzaamheden zeker tot eind juli.

Adrie Boxmeer