Haven Antwerpen legt ‘slim’ asfalt om schade zwaar vervoer te meten

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Port of Antwerp en de Universiteit Antwerpen leggen ter hoogte van het voormalige Delwaidedok een nieuwe, baanbrekende weg met proefsecties aan. Sensoren in de wegstructuur meten constant de vervorming van het asfalt, en machines met IT-apparatuur registreren de verwerking ervan. Een betere analyse moet zo tot een betere asfaltkwaliteit leiden.

Slim asfalt

“Het permanent kunnen meten van de vervorming van asfalt op een baan met zwaar verkeer geeft ons de mogelijkheid om in de toekomst het meest geschikte type asfalt te ontwerpen. Bovendien wordt de aanleg van de verhardingen bijgestuurd via innovatieve IT-systemen. Beide leiden tot een meer duurzame asfaltverharding”, zeggen Nele Stevens, senior technisch manager bouwkunde bij Port of Antwerp en professor wegenbouw Wim Van den bergh (UAntwerpen).

“Er worden twee verschillende asfaltmengsels achter elkaar aangelegd in de weg, met zowel in de fundering als in de asfaltlagen glasvezelsensoren. Deze sensoren monitoren de vervormingen permanent, op korte en lange termijn én voor alle verkeerstypes, voor beide mengsels”, legt Van den bergh uit. “Op middellange termijn kunnen vervolgens asfaltmengsels ontworpen worden met een optimale weerstand tegen zware vrachtwagens. Hierdoor zullen de verhardingen een langere levensduur kennen én is herstelling minder nodig.”

De plaatsing van hoogtechnologische optische sensoren in asfalt was tot voor kort onmogelijk. Port of Antwerp koos voor een nieuwe zijstraat van de Antwerpse Baan als proeftuin voor technologische innovaties. Succesvolle resultaten kunnen vervolgens opgenomen worden in de reguliere werken opdat de weginfrastructuur van de haven een duurzaam label verkrijgt.

‘Digitale’ werf

Bij een vorig project (ROAD_IT), waarbij beide partijen betrokken waren, werd het gebruik van IT-systemen aanbevolen voor een betere beheersing van de asfaltverwerking. Bij de aanleg van het proefvak in de Antwerpse haven worden daarom slimme machines ingezet.

“Infraroodcamera’s registreren permanent de temperatuur, een van de belangrijkste uitvoeringsparameters voor asfaltverwerking. Intelligente walsen worden op hun beurt bijgestuurd om het asfalt te verdichten. Dit leidt tot tijdswinst, ecologische voordelen en een duurzame asfaltverharding”, zegt onderzoekster Karolien Couscheir (UAntwerpen). De gegevens worden nadien digitaal bewaard voor uitvoerige evaluatie. De initiatiefnemers gewagen van “een digitale omvorming van een voorheen hoofdzakelijk mechanische werf.”

Michiel Leen