Grote werken E19 van Sint-Job tot Kleine Bareel vanaf 12 juli

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

De beide rijstroken worden voorzien van een nieuwe top- en onderlaag, terwijl de pechstrook, die ook als busstrook dient, een nieuwe toplaag krijgt. In beide gevallen gaat het om asfalt. De stalen vangrails in de middenberm worden vervangen door betonnen rijbaanafscheiders. In totaal wordt er 5,5 miljoen geïnvesteerd door de Vlaamse overheid. De capaciteit en inrichting van dit deel van de E19 zal dezelfde blijven als voor de werkzaamheden.

Verkeershinder

De verkeershinder zal zoveel mogelijk beperkt worden, ook om te vermijden dat er zware ongevallen zouden gebeuren zoals kop-staartbotsingen. Het verkeer richting Nederland én richting Antwerpen zal worden afgeleid naar vier versmalde rijstroken op de normale rijbaan naar Nederland. Via een doorsteek van de middenberm voor de af- en oprit Sint-Job-in-‘t-Goor zal het verkeer komende vanuit het Noorden oversteken naar de andere zijde. Na de op- en afrit Kleine Bareel zal het verkeer weer teruggeleid worden naar de juiste kant via een tweede doorsteek van de middenberm.

Filedetectiesysteem

Chauffeurs zullen met elektronische borden worden gewaarschuwd dat er een wegversmalling met bijbehorende snelheidsbeperking staat aan te komen. Deze waarschuwingen zullen worden aangestuurd door een mobiel filedetectiesysteem. De snelheidslimiet ter hoogte van de werfzone zal 50 km/uur bedragen en dat zal strikt worden gecontroleerd.

Harmonicafiles

De op- en afritten richting Nederland blijven tijdens de volledige periode open. In de rijrichting Antwerpen zal men nog wel de snelweg kunnen verlaten via de afrit Sint-Job-in-‘t-Goor maar daar zal men de snelweg niet meer op kunnen rijden. Bij Kleine Bareel is het precies andersom: afrijden zal daar niet meer mogelijk zijn maar oprijden nog wel. Het ziet er naar uit dat de harmonicafiles, waarvoor dit deel van de E19 gekend is in de ochtendspits, tijdelijk tot het verleden zullen behoren.

Nachtwerk

De werken starten op 12 juli en Wegen en Verkeer Antwerpen maakt zich sterk één maand later klaar te zijn. Het enige voorbehoud dat wordt gemaakt is het weer. Lang regenweer zou vertraging kunnen veroorzaken. Tijdens de nacht van 12 op 13 juli en de nacht van 10 op 11 augustus wordt de capaciteit tijdelijk herleid tot één rijstrook. Extra voorzichtigheid en geduld is daar dan geboden.

Sven Josten