Boete voor manipulatie tachograaf verdubbelt vanaf juli

Nieuws, Logistiek
Sven Josten

Het koninklijk besluit van 16 juni 2019 verscheen net in het Staatsblad. De boetes die van kracht waren sinds 19 juli 2000, het vorige KB, worden gedeeltelijk gewijzigd. Opvallend is dat het niet bij hebben van een vrachtbrief een minder hoge boete oplevert dan vroeger: 1.000 euro in plaats van 1.500 euro. Dit heeft misschien te maken met de digitalisering, die ongetwijfeld een papieren vrachtbief in de nabije toekomst overbodig zal maken.

Rij- en rusttijden

De boetes voor kleinere overtredingen van de rij- en rusttijden blijven ongewijzigd. Hierbij gaat het onder andere over kleine overschrijdingen van de dagelijkse maximale rijtijd of het niet tijdig opnemen van de wekelijkse verplichte rusttijd. Waarschijnlijk houdt de wetgever er rekening mee dat veel chauffeurs deze overtredingen onvrijwillig begaan wanneer ze lang vastgezeten hebben in een file. Maar ze treden wel strenger op met bewuste fraude zoals het manipuleren van de tachograaf. De boete hiervoor wordt verdubbeld en zal tot 5.280 euro bedragen. Ook de chauffeurskaart van iemand anders gebruiken, valt onder deze categorie van heel zwaar gesanctioneerde overtredingen. Dit KB gaat in op 6 juli 2019.

Sven Josten