Antwerpse Scheldelaan wordt veiliger voor fietsers

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De Scheldelaan wordt steeds belangrijker voor wie met de fiets in de haven wil komen werken. Hoewel er langs het traject al redelijk brede fietspaden liggen, waren er toch nog verbeterpunten. Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland organiseerde overleg tussen elf ondernemingen en de wegbeheerders van de Scheldelaan, het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dat leidt tot ingrepen op negentien plaatsen.

Minder oversteken

Aan de kant van de Schelde krijgt het dubbelrichtingsfietspad de rol van doorgaande verbindingsas. Op bepaalde locaties wordt nu ook aan de overkant van de Scheldelaan, waar de bedrijfsingangen liggen, een veilig dubbelrichtingsfietspad gecreëerd. Op die manier zijn minder fietsoversteken nodig om de Scheldelaan te kruisen. En fietsers hoeven ook niet meer zo vaak om te rijden om veilig op hun bestemming te raken. In totaal worden op negentien plaatsen ingrepen uitgevoerd.

Naast het aanpassen van bedrijfstoegangen worden ook enkele kruispunten aangepakt. Zo wordt bijvoorbeeld de fietsoversteek aan het complex Lillo anders en veiliger ingericht. Tijsmanstunnel West wordt een enkelrichtingsstraat met een gescheiden fietspad en het kruispunt van de Kruisschansweg en de Scheldelaan wordt voorzien van fietspaden en -oversteek. De aanpassingen zullen na de zomer starten en stelselmatig worden uitgevoerd om klaar te zijn tegen het najaar van 2020.

Overleg sinds januari

In januari 2019 startte de Antwerps-Wase Kamer een overlegproces tussen het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Havenbedrijf en de bedrijven gelegen op het zuidelijke deel van de Scheldelaan. Eerst legden ze met alle bedrijven de principes van een veilige fietsbereikbaarheid in de zone vast. Vervolgens zat AWV met elk individueel bedrijf rond de tafel om de fietstoegangen en oversteken aan de bedrijfspoorten uit te tekenen. Ten slotte valideerden alle bedrijven het plan in totaliteit. In het noordelijke deel van de Scheldelaan zijn de fietsovergangen al in 2018 aangepakt tijdens de grootschalige werken van Elia.

“Deze gezamenlijke inspanningen zullen meer kansen bieden op veilig fietsverkeer in deze zone”, weet Steven Roeland, mobiliteitsmanager van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. Door het gebrekkige openbaar vervoer in het havengebied, is de fiets nog altijd het belangrijkste mobiliteitsalternatief voor de wagen. “Bedrijven investeren fors in fietsleaseplannen en -infrastructuur, maar maken zich wel zorgen over de veiligheid van hun werknemers bij het kruisen van de drukke Scheldelaan. Om die bezorgdheid weg te nemen, zijn negentien kritieke punten geïdentificeerd. Die worden met een aantal structurele ingrepen veiliger gemaakt.”

Dialoog

“Belangrijk is dat de dialoog met de bedrijven op gang blijft. Ondernemingen stemmen ook hun interne fietscirculatie af op deze aanpassingen. Zo kunnen die gelijktijdig gebeuren”, voegt Steven Roeland eraan toe. “Deze vorm van samenwerken heeft een grote meerwaarde voor ondernemers én overheden”, besluit Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging van Voka – Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland. “De inzichten van bedrijven worden meegenomen bij het ontwerpen van verkeersinfrastructuur. Het gebruik ervan is zo goed als mogelijk afgestemd op de realiteit van de gebruikers. We zijn bijzonder tevreden dat AWV en het Havenbedrijf hieraan constructief meewerkten.”

Michiel Leen