ABVV-voorzitter Verlaeckt ook in beroep schuldig bevonden

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

De zaak-Verlaeckt draait om wegblokkades die het ABVV opzette tijdens een stakingsactie in juni 2016. “Kwaadwillige verkeersbelemmering”, oordeelde de correctionele rechtbank in juni van vorig jaar. Verlaeckt kreeg geen straf opgelegd, maar werd wel schuldig verklaard. Voor zijn advocaten Jos Van der Velpen en Walter Van Steenbrugge reden genoeg om in beroep te gaan. Deze uitspraak zou als precedent kunnen gelden voor toekomstige veroordelingen. 

Spanningsveld

Verlaeckt en zijn advocaten beriepen zich op het stakingsrecht, maar de rechtbank meent dat dit niet zonder beperkingen kan worden uitgeoefend. Advocaat Van Steenbugge liet in april, toen de zaak voor het eerst voor het hof van beroep kwam, al weten het hierbij niet te laten. Hij pleitte met Europese rechtspraak om de Antwerpse correctionele uitspraak op losse schroeven te zetten. “Er is een spanningsveld tussen de vrije doorgang van het verkeer en het stakingsrecht. Het gaat niet op het strafrecht in te zetten tegen een vreedzaam protest.”

Van Steenbrugge erkende toen al dat de inzet hoog is. “Als de uitspraak in eerste aanleg overeind blijft, dreigt er een probleem voor elke bond of organisatie die vreedzaam in het openbaar wil protesteren.” 

Van Steenbrugge: “In cassatie, desnoods Europees”

Na de uitspraak van vanochtend reageert hij strijdvaardig. “We hebben het arrest aanhoord en er grondig nota van genomen. Volgende week zullen we omstandig samenzitten met de cliënten om een volgende stap te bespreken. Er zit wel degelijk een zwakte in de uitspraak van vandaag. Het hof van beroep legt de Europese uitspraak naast zich neer, omdat het daarin gaat om een burgerlijke procedure, en hier om een strafzaak. Een vormkwestie die voorbijgaat aan waar het in dat Europese arrest over gaat: de voorrang van het stakingsrecht op de verkeers(on)veilgheid die kan ontstaan bij een dergelijke actie. Het Antwerpse hof van beroep gebruikt deze drogredenering om zich niet naar Europese rechtspraak te moeten schikken. Ik raad mijn cliënten dan ook aan om in cassatie te gaan, of zelfs Europees als het moet.”

Michiel Leen