Providers digitale vrachtbrief maken applicaties interoperabel

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

Het Belgische Pionira werkt hiervoor samen met de Nederlandse providers Collect + GO, Logistiek Zonder Grenzen, Cargoledger en het Franse Dash/Doc. Ook twee internet of things-providers (IoT-providers), het Belgische Sensolus en het Estlandse Intepia hebben zich bij het ‘Digi-Transit’-consortium aangesloten.

“In 2009 zijn wij gestart met de digitale vrachtbrief, de e-CMR, maar de adoptie gaat zeer traag. Digitalisering in de markt kan alleen door samenwerking tussen de verschillende platformen. Daarom hebben wij samen met een aantal concullega’s in een privé-initiatief een Europees consortium opgericht”, legt Barry Van Leuven, managing director van Pionira, uit.

Drempelverlagend

“Wanneer een verlader en ontvanger met een verschillende provider werken, zorgt dat voor problemen. Door de apps van de verschillende providers op elkaar af te stemmen, wordt het systeem efficiënter en gebruiksvriendelijker. Dit moet drempelverlagend werken zodat meer bedrijven gebruikmaken van digitalisering. We trekken het platform ook open naar iedereen”, zegt hij. Zo zijn de IoT-providers Sensolus en Intepia al toegetreden. “Dit zijn marktpartijen met businessmodellen die het administratieve proces voor e-cmr versterken en voor ‘verticale samenwerking’ zorgen”, zegt hij.

Overheden

Ook naar de overheden toe biedt het consortium nieuwe mogelijkheden. Zij zullen centraal over alle data kunnen beschikken voor controles. De geaccrediteerde cmr-providers werken hiervoor samen met alle stakeholders om de wettelijk vereiste data ter beschikking te stellen voor inspectiedoeleinden.

Koen Heinen