Meer teu uit hinterland naar Belgische dan naar Nederlandse havens

Nieuws, Logistiek
Koen Heinen

De cijfers komen uit het marktoverzicht van de Centrale Rijnvaartcommissie (CCR) voor de binnenvaart in de eerste drie kwartalen van 2018. In die periode werden op de traditionele Rijn in totaal 1,76 miljoen teu vervoerd. De intensiteit van het containervervoer is hoger op de Beneden-Rijn dan op de Boven-Rijn. Vanuit de regio op de Boven-Rijn werden 230.000 teu met de binnenvaart naar Belgische zeehavens vervoerd, tegenover ongeveer 125.000 teu naar Nederlandse havens.

Op de Beneden-Rijn heeft België een voorsprong op Nederland, al is het verschil daar veel kleiner. Van op de Beneden-Rijn werden ongeveer 475.000 teu richting Belgische havens vervoerd tegenover zo’n 400.000 voor Nederlandse zeehavens.

Import

Wanneer het gaat over containers die vanuit de zeehavens naar het hinterland vertrekken, halen Nederlandse zeehavens de bovenhand. Voor de Beneden-Rijn komen er tweemaal meer teu met bestemming Duitsland uit Nederland dan uit België. Voor de Boven-Rijn staan er tegenover elke 10 teu uit België 14 uit Nederland.

Minder dan helft geladen

Het marktoverzicht geeft ook informatie over het aantal geladen containers dat vanuit de Belgische en Nederlandse havens richting hinterland gaat en omgekeerd. In de eerste drie kwartalen was meer dan 80% van de containers die in de Franse, Duitse en Zwitserse Rijnhavens werden overgeslagen, geladen. Van de containers die in Nederland en België werden overgeslagen richting Boven-Rijn was minder dan de helft geladen. Voor de Beneden-Rijn stijgt het aantal geladen containers vanuit Nederland naar 60% en naar 55% vanuit België.

De cijfers stemmen volgens de CCR overeen met de tendens dat goederen uit de regio van de Boven-Rijn worden uitgevoerd naar buitenlandse bestemmingen en dat er lege containers uit het buitenland worden ingevoerd om opnieuw geladen te worden voor export.

Koen Heinen