Drijvende boerderij met 32 koeien in Rotterdamse haven

Nieuws, Logistiek
Adrie Boxmeer

De 32 koeien hebben ‘aan boord’ een stal met ruime ligboxen, een melkrobot, een mestrobot, een automatische voerband en een comfortabele rubberen vloer. Ze kunnen ook een wandeling maken naar het aangrenzende groene weiland. De melk van de 32 koeien is binnenkort verkrijgbaar bij Lidlfilialen in de regio Rotterdam. De boerderij is transparant ontworpen zodat alle bezoekers kunnen zien wat er gebeurt. De mest wordt gescheiden en hergebruikt als voedingsstof voor parken in de stad.

Duurdere melk

De melk zal wel duurder zijn dan reguliere melk. Volgens Minke van Wingerden van Floating Farms is dat niet meer dan terecht. “We moeten toewerken naar het berekenen van de daadwerkelijke prijs van producten, dus met inbegrip van de schade die onze manier van produceren de aarde berokkent. Ook de boer moet een eerlijke prijs voor zijn product krijgen.”

Dichter bij de consument

De initiatiefnemers willen de voedselproductie en de consumenten dichter bij elkaar brengen. Op dit moment verloopt de productie van melk volgens hen via te veel schakels: van de boer naar de zuivelfabriek, van de fabriek naar een distributiecentrum, vandaar naar de winkel en vervolgens naar consumenten. Dit transport vindt plaats met vrachtwagens. Een op de drie vrachtauto’s in Nederland vervoert voedsel. Door in de stad te produceren kan de logistieke keten verkort worden.

Klimaatverandering

De drijvende boerderij moet eveneens het antwoord zijn op de stijging van de zeespiegel door de klimaatverandering. En de regenval neemt toe met overstromingen van steden en landbouwgrond tot gevolg. Tegelijkertijd daalt door inklinking het land. Dat wordt de grote uitdaging voor een laag en aan zee gelegen land als Nederland. Ook zal in de toekomst 70% van de bevolking in steden wonen. In Europa zal dat 90% zijn. De hoeveelheid landbouwgrond neemt hierdoor af. Transportlijnen van de landbouwgebieden naar het stadscentrum worden steeds langer en dus neemt de vervuiling toe.

Adrie Boxmeer