Haven Antwerpen speerpunt in Voka’s ‘Routeplan 2025’

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

‘Onbegrensd ambitieus’ is de ondertitel van het Routeplan 2025, een 180 pagina’s tellende denkoefening waarin Voka de lijnen uitzet van de evoluties in de regio Antwerpen-Waasland voor de komende jaren. Het plan werd gisteravond, woensdag, voorgesteld op de luchthaven van Deurne. Jo De Backer, voorzitter van Voka Antwerpen-Waasland, verklaart de relatief korte tijdshorizon als volgt: “We willen een realistische voorspelling maken van waar het tussen nu en 2025 naartoe gaat. Technologie evolueert immers razendsnel. Als je je vlag te ver weg plant, wordt het moeilijker om rake voorspellingen te doen.” 

De Antwerpse haven, met daaraan gelinkt de logistieke dienstverleners en de industrie, zijn speerpunten in het Vokaplan. Bij monde van Alfaportvoorzitter Walter Van Mechelen wordt alvast een lans gebroken voor datadelen via NxtPort. De petrochemische industrie zet dan weer haar klimaatdoelstellingen in de verf. Diamant is de derde speerpunt. Ook die sector blijkt in sneltempo te automatiseren en te digitaliseren. 

Werken aan mobiliteit en onderwijs 

Mobiliteit en onderwijs blijven in de komende jaren dan weer werkpunten. Antwerpen is tegelijk logistieke draaischijf en filehoofdstad van Europa. Voka pleit tegen de ‘camionettisering’ van de logistiek en hoopt dat het transport met drones en andere alternatieven snel van de grond komt. Bernard Moyson van ACL verwoordt het zo: “Vooral in het aandeel van het spoor in de modal shift hinken we achter. Het spoor moet zijn aandeel in het goederenvervoer verdubbelen tot 15%. De Liefkenshoekspoortunnel moet beter worden gebruikt, het net moet worden geëlektriseerd, de capaciteit moet worden opgedreven. Wij verwachten van Infrabel een duidelijke visie op spoorvervoer en een duidelijke investeringspolicy.”

Focus op arbeidsmarkt

Voor Voka Antwerpen-Waasland is de arbeidsmarktsituatie het prangendste probleem van de komende jaren. Wat het onderwijs betreft: de regio Antwerpen-Waasland zit met 11.000 STEM-vacatures in de komende jaren, de mismatch tussen de vraag van de bedrijven en het aanbod van de schoolverlaters moet worden overbrugd. Voka pleit voor de invoering van een ‘inzetbaarheidsindex’. Andreas Pfeffer van Recrewtment wil een toepassing ‘MyCareer’, naar analogie met MyPension, waarop duidelijk wordt bijgehouden welke kwalificaties de werknemer allemaal heeft. De integratie van de toenemende aantallen jongeren met migrantenachtergrond, wordt nog een hele kluif. “Nog te vaak verlaten ze de school zonder diploma. Geloof in eigen kunnen en positieve rolmodellen zijn nodig.” 

Genoeg ‘haven’ in Routeplan? 

“Het zijn bekende problemen”, weet Alfaportvoorzitter Walter Van Mechelen. “Ook bepaalde oplossingen die we naar voren schuiven, zijn bekend. We willen vooral duidelijk maken welke uitdagingen de komende vijf jaar de agenda zullen bepalen. Deze kwesties houden ook de haven bezig, denk maar aan de mobiliteitsproblemen, de grote wegenwerken die eraan zitten te komen, het wachten op de definitieve beslissing van de Vlaamse Regering over de extra containercapaciteit.”

Zat er ook voor Havenbedrijf-CEO Jacques Vandermeiren genoeg ‘haven’ in dit Routeplan? “Jazeker”, klinkt het. “Uitdagingen als mobiliteit, digitalisering en de modal shift houden ons evengoed bezig. Ik onthou vooral het pleidooi richting Infrabel voor meer investeringen en de elektrisering van het spoor in de haven. Binnenkort is daarover overleg gepland met Infrabel-CEO Luc Lallemand.”

“Het Routeplan is vooral een concreet handvest voor de politici, die na de verkiezingen weer regeerakkoorden moeten gaan sluiten. Door de bekommernissen van de haven en industrie in de Antwerpse regio in een boek te gieten, wil men vooral een vlotte implementatie van deze voorstellen mogelijk maken.” 

Michiel Leen