BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) heet nu Lantis

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Lantis  staat voor ‘Leefbaar Antwerpen door Innovatie en Samenwerking’.  “De nieuwe naam is het sluitstuk van de ingrijpende evolutie van de voorbije jaren”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (links op foto). “Amper een paar jaar geleden was Oosterweel een infrastructuurplan waar niemand nog een cent om gaf. Nu staan we klaar om 4 miljard euro te investeren in betere bereikbaarheid én versterkte leefbaarheid. We werken met vereende krachten aan de toekomst van Antwerpen als aangename regio die zuurstof geeft aan heel Vlaanderen.”
 

Van planning naar uitvoering 

“Parallel aan deze transformatie heeft ook de organisatie die dit project zal realiseren, een verandering doorgemaakt”, schetst David Van Herreweghe, voorzitter van de raad van bestuur van Lantis (rechts op foto). “De planorganisatie is als het ware verveld tot een uitvoeringsorganisatie die zorg en aandacht heeft voor haar omgeving: bewoners, bedrijven en weggebruikers. Samenwerking zit meer dan ooit vervat in het DNA van de organisatie, van de medewerkers. En die waarde vertalen we nu ook in de nieuwe naam”, aldus Van Herreweghe.

De nieuwe naam werd donderdag bekendgemaakt vlak voor aanvang van de Commissie Mobiliteit en Openbare Werken. De bestuurders van Lantis werden daar verwacht voor de jaarlijkse voortgangsrapportering aan de Commissieleden. De parlementsleden kregen onder meer een toelichting over de planning van de werken op Linkeroever en rechteroever en de leefbaarheidsprojecten.

Kop is eraf

Intussen ging de schop al in de grond op Linkeroever. Begin maart van dit jaar gingen de werken op de E17 van start. Daarmee werd het startsein gegeven voor een lange periode van werken op Linkeroever, die volgens planning afgerond zullen worden in 2025. De grote hinder voor het verkeer zal echter eind 2024 achter de rug zijn. De leefbaarheidsprojecten lopen in parallel aan het project, maar zullen na oplevering van de werf op Linkeroever nog verder afgewerkt worden.

De voorbereidende werken op rechteroever zitten op schema. Verschillende werkzaamheden, zoals de IJzerlaan en de herinrichting van de omgeving Groot Schijn, werden opgeleverd in 2018. Dit jaar wordt verder gewerkt aan de vergunningsprocedures en de bestekken. Verwacht wordt dat eind dit jaar de omgevingsvergunning voor de werkzaamheden op rechteroever kan worden ingediend. Vanaf 2020 starten de verschillende werven op.

Michiel Leen