Oproep: pijnpunten e-CMR dienen in kaart gebracht

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Het VBO houdt de enquête over het gebruik van de e-CMR in samenwerking met de Dienst Administratieve Vereenvoudiging en met de steun van OTM, CEB en de kabinetten van de ministers Bellot (MR, Mobiliteit) en De Backer (Open Vld, Administratieve Vereenvoudiging).

 “We geloven op het VBO dat digitalisering in de transportsector een must is om de uitdagingen van de toekomst het hoofd te bieden. Daarom willen we weten waarom het Benelux proefproject e-CMR niet het verhoopte succes kent. En we willen achterhalen wat er beter kan bij verdere wetgevende initiatieven”, zegt Sofie Brutsaert, adviseur ‘logistiek’ bij het VBO. “Daarnaast willen we weten of de bedrijven die wél al de stap naar de digitalisering hebben gezet, wel degelijk voordelen ondervinden.”

Ook VEA roept de bedrijven op om de bevraging in te vullen. “Het is van cruciaal belang dat zeker dié bedrijven die al met de e-CMR werken, deelnemen. Dat laat ons toe om bruikbare wetenschappelijke conclusies te trekken. Maar ook de input van bedrijven die nog met de papieren CMR werken, is zeer waardevol”, klinkt het daar.

Aanbevelingen

Met gedragen standpunten en aanbevelingen – van zowel de verladers als van de transportsector – wil het VBO naar de federale en Europese overheden stappen. Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens dienen voor het stofferen van een sensibiliseringscampagne.

Het invullen van de enquête duurt vijftien minuten en is mogelijk tot 21 maart. U vindt de enquête hier.

Philippe Van Dooren