Voka: “Extreme maatregelen nodig tegen impact Oosterweel” (UPDATE)

Nieuws, Logistiek
Michiel Leen

Ondernemersorganisatie Voka – Kamer van koophandel Antwerpen-Waasland dringt erop aan dat alle bevoegde overheden ‘extreme maatregelen’ nemen om economische schade tijdens de werken te vermijden. De organisatie legt drie prioriteiten op tafel. 

De werken moeten klaar zijn tegen de vooropgestelde deadline van 2026, stelt Voka. De organisatie wil dat er in een 24/7-regime wordt gewerkt. Er moet volgens Voka ook “massaal en proportioneel” ingezet worden op minder-hindermaatregelen door het aanleggen van tijdelijke infrastructuur in de werfzones om de verkeerscapaciteit zo maximaal mogelijk te houden. Daarnaast moet ook massaal ingezet worden op alternatieve bereikbaarheid van bedrijvenclusters en industriegebieden die langdurig getroffen worden door deze werkzaamheden.

Zure appel

“Nu iedereen zich voorbereidt om op het terrein aan de slag te gaan, moeten overheden echt goed beseffen dat de impact van de werken ernstige schade kan berokkenen aan de bereikbaarheid en investeringsbereidheid van ondernemingen. Daar mag niet roekeloos mee omgegaan worden,” zegt gedelegeerd bestuurder Luc Luwel. “Ik wil wel benadrukken dat we uiteraard gelukkig zijn dat de realisatie van Oosterweel alweer een stap dichter is gekomen. Bedrijven beseffen ook dat dergelijke grote infrastructuurwerken hinder met zich meebrengen, dat we met z’n allen door de zure appel heen moeten bijten en moeten inzetten op alternatieven om deze periode te overbruggen. Extreme hinder is echter onverkoopbaar zonder de maatregelen die wij vandaag vragen.”

De eerste fase van de werken begint al in maart. Langs de snelweg worden funderingen gebouwd voor de acht meter hoge geluidsschermen tussen Kruibeke en Antwerpen-West. In de middenberm bouwt de aannemer de pijlers voor de tijdelijke keerbrug in Kruibeke en portieken voor dynamische verkeerssignalisatie, om de verkeersveiligheid tijdens de werken te waarborgen. 

Initieel weinig hinder 

In een eerste fase, die loopt tot begin mei, zal de impact voor het verkeer beperkt zijn. Tijdens de tweede en de derde fase, die duren tot aan de zomer van 2020, wordt er wel hinder voor het verkeer verwacht. 

“Eerder communiceerden we dat de werken op de snelweg pas vanaf de zomer zouden starten. We willen echter meteen werk maken van ons engagement ten aanzien van Zwijndrecht om de geluidsschermen ten noorden van de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West te verhogen tot acht meter. Hogere schermen betekenen uiteraard ook diepere funderingen, waardoor we beslist hebben om vroeger te starten met deze werken”, legt Els Van Parijs, projectmanager BAM voor Linkeroever uit.

In een volgende fase wordt het volledige wegdek op de E17 tussen Kruibeke en Antwerpen-West vervangen. “Oorspronkelijk zou enkel de toplaag van het wegdek vervangen worden. Maar omdat de onderlagen niet meer in goede staat zijn en in een later stadium toch moeten vervangen worden, hebben we beslist deze werken in één beweging uit te voeren. Op die manier reduceren we de hinder voor de automobilist. Om die werken efficiënt te kunnen uitvoeren, treffen we de komende maanden al de nodige voorbereidingen in de bermen”, aldus Van Parijs. 

Fase 1: maart-april 2019

De eerste fase loopt van maart tot april 2019. Tussen de op- en afrittencomplexen 16 Kruibeke en 17 Zwijndrecht wordt gedurende twee maanden in beide richtingen gewerkt aan de zijbermen van de autosnelweg. De pechstrook is hierdoor niet beschikbaar. Deze werken hebben weinig impact op de weggebruikers en gebeuren in twee deelfases.

Van 1 tot 29 maart wordt er gewerkt op de E17 tussen complex 16 Kruibeke en complex 17 Zwijndrecht, aan de oprit Kruibeke richting Antwerpen over een strook van 500 m en aan de oprit Zwijndrecht richting Gent over een strook van 600 m.

Er komen versmalde opritten met een snelheidslimiet van 50 km/u en een versmalde rechterrijstrook ter hoogte van de werfzone. In de werfzone is ook geen pechstrook.

Fase 2: mei-juni 2019

Fase 2 loopt van mei tot  juni 2019 en omvat de werken op de middenberm van de E17 tussen het op- en afrittencomplex 16 Kruibeke tot Antwerpen-West. De linkerrijstrook wordt in beide rijrichtingen ingenomen door de werf. De pechstroken worden gebruikt als rijbaan. Zo blijft het aantal rijstroken behouden. De rijstroken zijn lokaal versmald en hier geldt een snelheidslimiet van 70 km/u. Er worden pechhavens voorzien.

Fase 3: juli 2019-zomer 2020

Fase 3 begint in juli 2019 en duurt 1 jaar. Vanaf juli 2019 tot de zomer van 2020 wordt gewerkt aan de zijkanten van de E17 waarbij de pechstroken volledig worden ingenomen. Het verkeer rijdt in een aangepast snelheidsregime van 70 km/u over versmalde rijstroken. Ook hier worden pechhavens voorzien.

Michiel Leen