Van Dievel wint Talent Mobility Award 2019

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

De prijs werd voor de tweede keer uitgereikt. Uit de 21 kandidaten werden drie kmo’s (vzw De Oever, Bon’ap en Van Dievel) en drie grote ondernemingen (WZC Compostela, Emmaüs en Puratos Group) geselecteerd om hun project te komen verdedigen bij de jury. Die koos twee winnaars: Van Dievel bij de kmo’s en het ziekenhuisnetwerk Emmaüs bij de grote ondernemingen. Hun projecten scoorden het best op vlak van duurzaamheid, innovatie en resultaat.
 
De jury vond het kwaliteitslabel ‘Vrachtwagenpiloot’ een interessante case. Die pakt namelijk een concrete nood op systematische wijze aan en heeft oog voor meerdere facetten van de problematiek. “De aanpak omvat zowel aanwerving, opleiding als opvolging en loopbaancoaching/-evolutie. Het differentieert zich van de sector en probeert het bedrijf te overstijgen”, klinkt de motivatie.

Voor de hele sector

“Vanuit een duidelijk beeld van de skills en competenties van chauffeurs in de toekomst, werd het project vanuit verschillende invalshoeken benaderd. Een sterk punt is het eigen DMS (driver management systeem) voor persoonlijke opvolging en bijsturing van de chauffeurs. Ook het bewustzijn dat je een probleem multidimensionaal moet aanpakken en dat het een blijvende inspanning is, maakt dit een sterk project”, zegt de jury.

Die loofde het project ook omdat Van Dievel het wil opentrekken buiten het bedrijf zelf en wil delen met de hele sector.

Van Dievel zal tijdens de week van 13 mei 2019 de Talent Mobility Award toelichten en het hebben over de verdere stappen die ondertussen in het project ‘Vrachtwageniloot’ zijn genomen. De eerste uitreiking van het vrachtwagenpilootcertificaat vindt dan ook plaats.

V.l.n.r. op de foto: Geert Volders (directeur Ascento), Mia De Wael (financieel en administratief directeur Van Dievel), Evi Van Acker (jurylid), Marian Verschoren (opleidingscoördinator Van Dievel), Kelsey Swiggers (juriste en fiscaliste Van Dievel), John De Vocht (mentor-trainer Van Dievel) en Louis De Wael (managing director Van Dievel).

Philippe Van Dooren