Parket wil 300 trucks van Jost in beslag nemen

Nieuws, Logistiek
Philippe Van Dooren

Volgens de kranten van De Persgroep heeft een Waalse onderzoeksrechter onlangs de inbeslagname bevolen van driehonderd vrachtwagens die ingeschreven zijn in Roemenië en Slovakije. De magistraat verdenkt Jost Group, de tweede grootste transporteur van ons land, ervan deze voornamelijk – of zelfs enkel – in België te laten rondrijden. Er zou dus sprake zijn van illegale cabotage en van sociale dumping omdat de chauffeurs een Roemeens of Slovaaks loon krijgen.

Het federaal parket bevestigde ons dat negentien vrachtwagens in beslag genomen zijn, maar mag geen verdere informatie over de zaak verstrekken. “Ik kan u alleen maar zeggen dat er op 26 februari een zitting in kortgeding in Luik plaatsvindt. Dan zult u er meer over kunnen vernemen”, zegt een woordvoerder van het parket.

Onderzoek loopt al lang

In mei 2017 deed het parket een grootscheepse inval op verschillende vestigingen van Jost Group en werden bedrijfsleider Roland Jost en drie andere directieleden in voorlopige hechtenis genomen op verdenking van mensenhandel en sociale fraude. Officieel luidde de aanklacht toen: leiderschap van een criminele organisatie, mensenhandel, witwassen, oplichting, valsheid in geschrifte, onregelmatigheden met aangiftes, RSZ-tekortkomingen en niet-uitbetalen van loon. Jost en de secretaris-generaal van het bedrijf moesten toen naar de cel maar kwamen na enkele dagen vrij onder voorwaarden.

In december 2017 werd Roland Jost opnieuw verhoord en zelfs korte tijd van zijn vrijheid beroofd. Dat gebeurde na een incident in Ghlin, waarbij een chauffeur licht gewond raakte na de ontploffing van een gasfles in de cabine van zijn vrachtwagen. Het Arbeidsauditoraat startte toen een onderzoek naar de omstandigheden van het incident en naar de leefomstandigheden van de Roemeense chauffeurs.

Illegale cabotage

Volgens Het Laatste Nieuws zou Jost Groep de voorwaarden van cabotage niet respecteren en zouden de chauffeurs uitsluitend in België rijden. Ter herinnering: cabotage is alleen toegestaan na een grensoverschrijdend vervoer. Maximaal drie cabotagetransporten zijn toegelaten binnen een periode van zeven kalenderdagen. Ook is er sprake van mensenhandel, omdat de chauffeurs wekenlang in hun cabine moeten leven. Jost Group zegt dat ze voorzieningen ter beschikking stelt van de chauffeurs, maar het parket liet in het verleden al weten dat die ontoereikend zijn.

Het parket meent dat de groep zich nog altijd schuldig maakt aan sociale dumping. Om die reden werden al negentien trucks in beslag genomen. Het parket wil driehonderd vrachtwagens aan de ketting leggen, maar Jost kon dat verhinderen door naar de rechtbank te trekken.

Wanneer vrachtwagens in beslag genomen worden, is het meestal de bedoeling om ze nadien tegen betaling van een borgtocht vrij te geven. Het geld wordt dan vastgelegd tot een rechterlijke beslissing. De rechter kan dan de vastgelegde som aanspreken om bijvoorbeeld achterstallige RSZ-bijdragen te laten betalen.

Wij hebben het bedrijf gecontacteerd, maar kregen nog geen reactie.

Philippe Van Dooren