Douane-expert in drie dagen dankzij Voka

Nieuws, Logistiek
Melanie De Vrieze

De driedaagse douane-opleiding van Voka Limburg bestaat uit een dag basisopleiding douane, gevolgd door een dag rond bijzondere douaneregelingen en een derde dag rond de oorsprong van goederen en vrijhandelsakkoorden. “Deelnemers aan deze opleiding komen regelmatig in contact met de douane of moeten exportdocumenten aanmaken”, legt Christine Thonnon van Voka Limburg uit. “Ze zijn nieuw in de functie of willen hun huidige kennis bijschaven. Soms zitten er ook schoolverlaters bij.” 

Theorie opfrissen

Patrick Cheval (foto 1), finance manager bij Radiant Color, volgt binnenkort zo’n opleiding. Het bedrijf is Europees marktleider in de productie van fluorescerende pigmenten, die onder meer in veiligheidskleding, inkten, coatings, kunststofverpakkingen en cosmetica zitten. “Met deze opleiding wil ik mijn basiskennis van de douane opfrissen”, zegt hij. “Daarnaast wil ik de theorie toepassen op douaneregelingen, zoals actieve veredeling of douane-entrepot.” Cheval verwacht dat hij na de opleiding tot deze geldbesparende maatregelen zal kunnen overgaan.

Contacten leggen

Ook Universiteit Antwerpen heeft een opleiding douane. Net zoals in 2018 organiseert UAntwerpen weer de ‘permanente vorming douane en accijnzen’. Deze opleiding van acht dagen in februari, georganiseerd in samenspraak met FOD Financiën en met medewerking van de private sector, behandelt de basisbegrippen en leerstukken binnen het brede domein van douane & accijnzen. 

Johan Meersman (foto 2), verantwoordelijk voor de fiscale vertegenwoordiging van buitenlandse klanten bij het douane-expeditiebedrijf C. Steinweg Belgium, volgde de opleiding vorig jaar. “Elke dag sta ik in de praktijk. Door de opleiding kreeg ik een bredere achtergrond op wettelijk vlak rond douaneregelingen. Ik kon nagaan of ons bedrijf wel compliant is met de actuele wetgeving. Bovendien is dit een erkende opleiding. Als AEO-vergund bedrijf moeten we aan de douane aantonen dat we gekwalificeerd personeel hebben en de nodige opleidingen volgen.” 

Specialisatie 

Een van de voordelen van de opleiding is dat de lesgevers bestaan uit academici, ambtenaren van de douane, consultants en mensen uit de praktijk, voegt Meersman er nog aan toe. “Die combinatie van lesgevers is vrij uniek. Daarnaast was het handig om bepaalde lesgevers te contacteren als we problemen in de praktijk tegenkwamen.” De opleiding werd afgesloten met een examen en een bezoek aan de haven. 

Intussen volgde Johan Meersman ook de specialisatiemodule Special Procedures, die vier lesdagen duurde. “Ik vond het jammer dat er minder mensen die module volgden. Anderzijds had dit als voordeel dat de lessen veel interactiever verliepen en dat we zelf bepaalde onderwerpen konden aanbrengen. Ik kijk alvast uit naar de volgende specialisatiemodules.”

Info over de douane-opleiding van Voka Limburg vindt u hier

Info over de vorming aan UAntwerpen vindt u hier.

Melanie De Vrieze