Vlaamse diplomaat Buyse: “Vlaanderen betaalt te veel aan Nederland”

Nieuws, Logistiek
Adrie Boxmeer

Buyse was vier jaar de afgevaardigde van de Vlaamse Regering in Nederland. In een interview voor de Nederlandse regionale tv-zender Omroep Zeeland uitte hij vorige vrijdag kritiek op het feit dat Nederland Vlaanderen fors laat meebetalen aan allerlei projecten, maar dat Den Haag niet huis geeft als Vlaanderen iets wil. In een telefoongesprek met Flows licht hij zijn uitspraken toe.

Westerschelde

“Neem de uitdieping van de Westerschelde. Dat kost Vlaanderen jaarlijks 100 miljoen euro. Nederland vindt dat wij hieraan mee moeten betalen, omdat Antwerpen het meeste profiteert van het op diepte houden van de Westerschelde. Dat klopt. Maar Den Haag vergeet dat ook de havens van Terneuzen en Vlissingen baat hebben bij een betere bereikbaarheid van de schepen.”

Nieuwe Sluis

“Hetzelfde geldt voor de bouw van de Nieuwe Sluis in Terneuzen. Vlaanderen betaalt 85% van de kosten. Nederland vindt dat terecht omdat de haven van Gent het meest van de grotere sluis zal profiteren. Ook aan de aanleg van de Sluiskiltunnel in Zeeuws-Vlaanderen onder het Kanaal van Gent naar Terneuzen, heeft Vlaanderen meebetaald. Op ons verzoek is de tunnel dieper gelegd dan strikt noodzakelijk, om de komst van schepen met een grotere diepgang in de toekomst mogelijk te maken. Van zowel de aanleg van de Nieuwe Sluis als de verdiepte aanleg van de Sluiskiltunnel zal de haven van Gent het meeste profiteren, maar vergeet niet dat de gehele Kanaalzone, dus ook het deel in Nederland, er baat bij zal hebben.”

Hoopvol

Het steekt Buyse dat Vlaanderen vele miljoen betaalt aan projecten in Nederland, maar dat het buurland niet wil meehelpen om infrastructurele problemen op Vlaams grondgebied op te lossen. Hij geeft een voorbeeld: een betere aansluiting van de Tractaatweg in Zeeuws-Vlaanderen op de A11 bij Zelzate. “Deze weg is de afgelopen jaren steeds drukker geworden met vrachtverkeer, waardoor een betere aansluiting op het Belgische wegennet noodzakelijk is geworden. Nederland heeft jarenlang overleg hierover afgehouden, alhoewel ik begrijp dat in februari ambtenaren van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken erover gaan praten met collega’s van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat vind ik hoopvol. Tot nu toe zei Rijkswaterstaat dat het nooit investeert in andere landen, terwijl Nederland het omgekeerde wel van Vlaanderen verlangt.”

Instemming Weyts

Buyse was in Nederland vertegenwoordiger van de Vlaamse regering. Sprak hij zijn grieven uit met instemming van minister Ben Weyts (N-VA) van Mobiliteit en Openbare Werken? “Ja, daar kunt u zonder meer van uitgaan.” Opvallend: in zijn afscheidsinterview in Nederland uitte diplomaat Buyse zich plots een stuk minder diplomatiek. Buyse lacht. “Ik vind dat wel meevallen. Laten we het erop houden dat ik me gedurende vier jaar in Nederland, iets van de Hollandse directheid eigen heb gemaakt.” 

Adrie Boxmeer